Επιλογές Επιτροπής
Ἐγκύκλια Σημειώματα

«Περί Φωτισμένων καί Ἀπολυτρωτικῶν Σχολῶν» (αρχείο pdf)

Περί τῆς παραθρησκευτικῆς ὀργανώσεως αὐτοαποκαλουμένης «Ἑλληνική Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας» (αρχείο pdf)

«Περί τῆς Ε.ΣΥ. - Ἑλλήνων Συνέλευσις» (αρχείο pdf)

«Περί ἐπανεντάξεως εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν πρώην Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἀποσκιρτησάντων εἰς νεοφανεῖς Χριστιανικάς αἱρέσεις, παραχριστιανικάς κινήσεις καί παραθρησκευτικάς ὁμάδας» (αρχείο pdf)

Προηγούμενη σελίδα