Επιλογές Επιτροπής
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις
Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
καί Ἱερῶν Μητροπόλεων
γιά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας

ΛΓ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, (1/11/2023)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑΛΒ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ


Β' ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΛΒ' ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (20/10/2022)Α' ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΛΒ' ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (19/10/2022)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, (11/10/2022)ΛΑ' ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ»,
ΜΕ ΘΕΜΑ: «Όψεις του μυστηρίου της ανομίας. Αντιτριαδικές - Αποκρυφιστικές - Νεοπαγανιστικές δοξασίες περί Θεού»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Β' ΗΜΕΡΑΣ, (24/10/2019)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α' ΗΜΕΡΑΣ, (23/10/2019)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, (21/10/2019)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑΛ' ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ»,
ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, (17/10/2018)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, (23/10/2018)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, (22/10/2018)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, (24/10/2018)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑΚΘ' ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΑ"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, (24/10/2017)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, (31/10/2017)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, (01/11/2017)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑΚΗ' ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, (01/11/2016)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑΚΖ' ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ


Δελτίο Τύπου, (29/10/2015)

Έναρξη εργασιών, (02/11/2015)

Χαιρετισμός του Μητροπολίτου Κορίνθου Διονυσίου εις τους Συνέδρους, (02/11/2015)

Δεύτερη ημέρα εργασιών, (04/11/2015)

ΠορίσματαΚΣΤ' ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ


Μήνυμα Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου και πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερωνύμου


Δελτίο τύπου πρώτης ημέρας (αρχείο PDF)

Δελτίο τύπου δεύτερης ημέρας (αρχείο PDF)

Ανακοινωθέν για την λήξη του Συνεδρίου (αρχείο PDF)

Πορίσματα Συνεδρίου (αρχείο PDF)ΚΕ' ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (31-10-2013) (αρχείο PDF)

Μήνυμα Μακαριωτάτου Πρός τό Προεδρεῖον καί τά Μέλη τῆς «ΚΕ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως διά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (04-11-2013) (αρχείο PDF)

Εκκίνηση εργασιών, (05-11-2013) (αρχείο PDF)

Συνέχεια των εργασιών, (06-11-2013)

Ολοκλήρωση Εργασιών, (07-11-2013) (αρχείο PDF)

Πορίσματα (αρχείο PDF)


ΚΔ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (10-10-2012) (αρχείο PDF)

ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
(αρχείο WORD)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (αρχείο PDF)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (14-10-2012)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (17-10-2012)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ (αρχείο PDF)


ΚΓ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-10-2011 (αρχείο PDF)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1-11-2011 (αρχείο PDF)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2-11-2011 (αρχείο PDF)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 3-11-2011 (αρχείο PDF)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (αρχείο PDF)

ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
(αρχείο WORD)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ (αρχείο PDF)


ΚΒ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ (αρχείο PDF)


ΚΑ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ (αρχείο PDF)


Κ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ (αρχείο PDF)ΙΖ’ Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν (αρχείο PDF)

ΙΗ’ Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν (αρχείο PDF)

ΙΘ’ Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν (αρχείο PDF)

ΙΣΤ’ Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν (αρχείο PDF)

ΙΕ’ Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν (αρχείο PDF)

ΙΔ’ Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν (αρχείο PDF)

ΙΓ’ Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν (αρχείο PDF)

ΙΒ’ Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν (αρχείο PDF)

Γ’ Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν (αρχείο PDF)

Β’ Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν (αρχείο PDF)

Α’ Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν (αρχείο PDF)Προηγούμενη σελίδα