Επιλογές Επιτροπής
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ἀποφάσεις Ἑλληνικῶν Δικαστηρίων

 • Περὶ Διαλύσεως Κ.Ε.Φ.Ε. (Σαηεντολογία)
  (Ἀριθμ. Ἀπόφασης 7.380/1996 Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν)
 • Περὶ Διαλύσεως Κ.Ε.Φ.Ε. (Σαηεντολογία)
  (Ἀριθμ. Ἀπόφασης 10.493/1997 Ἐφετείου Ἀθηνῶν)
 • Περὶ ἀπρόκλητης ἔμπρακτης ἐξύβρισης δημοσίων προσώπων ὑπὸ τοῦ Κ.Ε.Φ.Ε.
  (Ἀριθμ. Ἀπόφασης 5.860/1999 Ἐφετείου Ἀθηνῶν)

  Διαβάστε σχετικά

 • Ὁ Ἄρειος Πάγος περὶ τοῦ Βουδιστικοῦ «Ναοῦ» στή Χαλκιδική
  (τοῦ Ἀναστάσιου Μαρίνου, Εἰδικοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου)

Προηγούμενη σελίδα