Διοικητική Οργάνωση | Σκοποί | Κείμενα/άρθρα

Δραστηριότητα: Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις | Δελτία Τύπου | Ἐγκύκλιοι | Ἐγκύκλια Σημειώματα | Ανακοινωθέντα | Ἐπιστολές | Αποσπάσματα Πρακτικών | Ψηφίσματα | Ἀποφάσεις | Περιοδικό Διάλογος | Οπτικοακουστικό υλικό | Ραδιοφωνικές Ἐκπομπές

Ὁμάδες Ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη:
Χριστιανικές αἱρέσεις καί παραχριστιανικές ὁμάδες | Ἐξωχριστιανικές καί παραθρησκευτικές ὁμάδες

Βιβλία: Σχετική Βιβλιογραφία | Προτεσταντικά Περιοδικά
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 


ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
«Διορθόδοξος Σύνδεσμος Πρωτοβουλιών Γονέων»
Ιδρυτής: π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος +

ΕΚΔΟΤΗΣ:
Πρωτ. Κυριακός Τσουρός, Αρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, Μοναχός Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Αθανάσιος Νεοφώτιστος και Κωνσταντίνος Παπαχριστοδούλου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Πρωτ. Κυριακός Τσουρός, Ιασίου 1, Αθήνα

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Μητροπολίτης Βουλγαρίας κ. Ναθαναήλ - Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος - Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χρυσόστομος, Κύπρος - Πρωτ. Κυριακός Τσουρός, Αθήνα - Αρχ. Varnanufios-Bazyli Doroszkiewicz, Βαρσοβία, Πολωνία - Αρχ. Χριστοφόρος Τσιάκκας, Λεμεσός, Κύπρος - Μοναχός Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Κασσανδρεία - καθ. Alexander Dvorkin, Μόσχα - Δρ. Γεώργιος Κρίππας, Αθήνα - Αθανάσιος Νεοφώτιστος, Αθήνα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:
Πρωτ. Κυριακός Τσουρός - Μον. Αρσένιος Βλιαγκόφτης - Αθανάσιος Νεοφώτιστος - Ιωάννης Μηλιώνης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
«Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την Προστασία του Ελληνορθοδόξου Πολιτισμού, της Οικογενείας και του Ατόμου» (ΠΕΓ) Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 60120, 153 43 Αγία Παρασκευή, Αθήνα, Αττική. Τηλ.: 210-6396665 Fax: 210-6082219, http://www.ppu.gr/. Χρειάζεστε adobe acrobat reader για να διαβάσετε τα τεύχη του περιοδικούΤΕΥΧΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  

Τεύχος 99  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Τεύχος 98  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Τεύχος 97  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Τεύχος 96  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Τεύχος 95  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Τεύχος 94  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Τεύχος 93  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Τεύχος 91  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Τεύχος 90  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Τεύχος 89  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Τεύχος 88  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Τεύχος 87  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Τεύχος 86  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Τεύχος 85  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Τεύχος 84  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Τεύχος 83  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Τεύχος 82  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Τεύχος 81  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Τεύχος 80  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Τεύχος 79  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Τεύχος 78  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Τεύχος 77  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Τεύχος 76  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Τεύχος 75  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Τεύχος 74  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Τεύχος 73  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Τεύχος 72  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Τεύχος 71  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Τεύχος 70  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Τεύχος 69  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Τεύχος 68  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Τεύχος 67  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Τεύχος 66  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Τεύχος 65  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Τεύχος 64  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Τεύχος 63  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Τεύχος 62  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Τεύχος 61  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Τεύχος 60  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

Τεύχος 59  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

Τεύχος 58  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Τεύχος 57  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Τεύχος 56  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Τεύχος 55  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

Τεύχος 54  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Τεύχος 53  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Τεύχος 52  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

Τεύχος 51  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

Τεύχος 50  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Τεύχος 49  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Τεύχος 48  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Τεύχος 47  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Τεύχος 46  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Τεύχος 45  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Τεύχος 44  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

Τεύχος 43  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

Τεύχος 42  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

Τεύχος 41  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005

Τεύχος 40  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

Τεύχος 39  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

Τεύχος 38  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Τεύχος 37  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Τεύχος 36  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

Τεύχος 35  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2004

Τεύχος 34  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

Τεύχος 33  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003

Τεύχος 32  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Τεύχος 31  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2003

Τεύχος 30  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2002

Τεύχος 29  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2002

Τεύχος 28  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ  2002

Τεύχος 27  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ  2002
Τεύχος 26  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2001
Τεύχος 25  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001

Τεύχος 24  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

 

Τεύχος 23   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2001   (Μέγεθος αρχείου: 839K , Χρόνος download 4-5 λεπτά)

 • Επιστολή της Π.Ε.Γ. προς τους φίλους της στην Ελλάδα και το εξωτερικό...2
 • Ευρώπη και "αιρέσεις". Τρία ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιά τις νεοφανείς αιρέσεις, του Πρωτοπρ. π. Κυριακού Τσουρού .....4
 • Η αστρολογία στο φώς της Ορθοδοξίας, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (+)...8
 • Αγνοια και πλάνη (Διδασκαλία από την Φιλοκαλία), του Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη....10
 • Οικολογία και Νέα Εποχή, του Αρχιμ. Βαρνάβα Λαμπροπούλου...12
 • Η Οργονομία του Βίλχελμ Ράϊχ, του Μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη....13
 • "Η αυτού μεγαλειότης, ο εχθρός μου", του Αθανασίου Νεοφωτίστου....16
 • Ο "καθαρισμός του ναού", της κ. Αννας Μπουρδάκου...20
 • Ομοιοπαθητική Αλχημεία, του κ. Παναγιώτη Κολιομιχάλη....22
 • Πολεμικές Τέχνες, της κ. Μαρίας Δημητριάδου...23
 • Η ειδωλολατρεία ήταν η θρησκεία των αρχαίων χωρικών!, του κ. Λάμπρου Σκόντζου...27
 • Ειδήσεις - Σχόλια....29

Τεύχος 22   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000   

 • ΙΒ' Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων διά θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας   2
 • Πορίσματα της ΙΒ' Συνδιασκέψεως  3
 • Το Ορθόδοξο φρόνημα και το φρόνημα του αποκρυφισμού, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου  6
 • Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης γιά τον π. Αντώνιο Αλεβιζόπουλο  8
 • Ο π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος και το εν τη Εκκλησία έργον του, του π. Κυριακού Τσουρού  9
 • Περί της δογματικής συνειδήσεως, του αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη  12
 • Η διάβρωση μέσα από τα ποικίλα προσωπεία, του αρχιμ.. Χριστοφόρου Τσιάκκα  16
 • Μιά... γοητευτική ιστορία, του αρχιμ. Βαρνάβα Λαμπροπούλου  21
 • Η Γιόγκα και ο Διαλογισμός είναι αντίθετα και ασυμβίβαστα με την ορθόδοξη χριστιανική άσκηση και ειδικότερα την προσευχή, του μον. Αρσενίου Βλιαγκόφτη  22
 • Ο Μαμωνάς, του κ. Αθανασίου Νεοφωτίστου  28
 • Ταυτότητα και παιδεία, του κ. Βησσαρίωνος Μπακόλα  30
 • Η ψυχοπαθολογία του Ιουλιανού του Παραβάτη, του κ. Λάμπρου Σκόντζου  33
 • Ειδήσεις - Σχόλια  37

 

Τεύχος 21

 • Μειονότητες και ταυτότητες  2
 • Ανακοινωθέν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (26.5.200)  3
 • Δελτίον Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (6.6.2000)   5
 • Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (6.6.2000)   8
 • Ψήφισμα των Μοναχών κατά την Παμμοναστική Αγρυπνία (28/29.5.2000) 9
 • "ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ", τεύχος 24, Μάϊος 2000, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 10
 • "ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ", τεύχος 25, Μάϊος 2000, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 13
 • "ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ", τεύχος 26, Μάϊος 2000, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 15
 • "ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ", τεύχος 27, Ιούλιος 2000, ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ  19
 • Παράλογη πολεμική κατά της Εκκλησίας. Ι. Μονής Οσίου Γρηγορίου, Αγίου Ορους  22
 • Οι νέες ταυτότητες, προβληματισμοί και προοπτικές. Ομιλία του πρώην Υπουργού κ. Στυλιανού Παπαθεμελή  24
 • Ομιλία του πρώην Υπουργού κ. Ευαγγέλου Βενιζέλου   26
 •  Οι ταυτότητες και η "Νέα Τάξη", του Αρχιμ. κ. Κυρίλλου Κωστοπούλου  29
 • ΨΗΦΙΣΜΑ της ΠΕΓ στην Λαοσύναξη της Πλατείας Συντάγματος (21.6.2000)  30
 • ΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ  31
 • Μετάθεση του καιρού της "αρπαγής" στο Δόγμα της "Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής",
   της Μοναχής Αντωνίας  33
 • Η εν "καιρώ" τροφή, της κ. Αννας Μπουρδάκου  34
 • IRON MAIDEN, της κ. Μαρίας Δημητριάδου  36
 • Ειδήσεις-Σχόλια:  41

 

Τεύχος 20

Νεοανθρωπισμός και είδωλα της «Νέας Εποχής», του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) 1
Ταυτότητες - Διαβεβαιώσεις... 11
Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο δεν λέει τίποτα για θρήσκευμα, του Γ. Κρίππα 12
Η Ιταλία φορολογεί την Σαηεντόλοτζυ 14
Οι Άγγλοι στρέφονται προς την Ορθοδοξία 15
Υπόμνημα περί του περιοδικου «Θεός και Θρησκεία / God and Religion» της Επιτροπής επί των δογματικών θεμάτων της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους 16
Ειδήσεις - Σχόλια
Αυτοκτονίες και Εκπαραθυρώσεις 24
Πόκεμον. Πρέπει να τα πιάσεις όλα! 24
Δημόσιες Ελευθερίες 26
Ιατρικός Σύλλογος Παρισίου: Γιατροί, προσέξτε τις αιρέσεις 26
AUM (ΑΟΥΜ) 27
Η διυπουργική επιτροπή για την αντιμετώπιση των σεκτών προέβη σε ανακοίνωση για την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά 27
Η οικονομική διείσδυση των αιρέσεων 28
Περιοδικά Lifestyle ή «ποικίλης ύλης), διαμορφώνουν το ήθος της Νέας Εποχής 29
«Έσπασε» το πρόγραμμα λογοκρισίας της Σαηεντόλοτζυ στο Internet 31

 

Τεύχος 19

Στρατηγική για την αντιμετώπιση των αιρέσεων. Διεθνής συνεργασία - Απολογητική διακονία, του π. 'Αντωνίου 'Αλεβιζοπούλου (†) 1
1/4ρος καταδίκης του φυλετισμού 2
Ο «ένας και μεγάλος», του Νίκου Σταυριανίδη 3
Αντίλογος σε βλάσφημο λόγο (απάντηση στον κ. Ανδρουλάκη), του Αρχιμανδρίτη Γεωργίου 4
Η αρχαιολατρία ως «ατραπός» της «Νέας Εποχ\ς», Ζ΄, του πρωτοπρεσβυτέρου Κυριακού Τσουρού 7
Η ιδέα για μια πανθρησκεία και η μοναδικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Β΄, του 'Αρχιμανδρίτη Χριστοφόρου Τσιάκκα 10
Επιστημονικοφαν\ προσωπεία των παραθρησκευτικών ομάδων, Β΄, του 'Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Μαϊδώνη 13
Στο διάδρομο ενός εναλλακτικού «ιατρείου», προσωπική μαρτυρία 15
Η εταιρία Σκοπιά και ο «πολύς όχλος» 18
Αιρέσεις και συνδικάτα του εγκλήματος 21
Ειδήσεις - Σχόλια
Aum Shinri Kyo - Τόκυο 25
Ο Αρχιεπίσκοπος στηλιτεύει την «Νέα Παγκόσμια Τάξη» 25
Αρμονική ζωή, ή Aνάρμοστη μίξη χριστιανικής ορολογίας με ινδουϊσμό; 26
«Κύκλος των Φίλων του Bruno Groening». Μία ακόμα Ψυχολατρεία στη χώρα μας 27
Σχολές Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας, στη χώρα μας και στο εξωτερικό 28
Εμπλοκή ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στα σχέδια της Νέας Εποχής 29
Νακσμπαντί: «Σοφία» και πολιτική επιροή 31

 

Τεύχος 18

ΙΑ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων τvν Ορθοδόξων Εκκλησιών και των Ιερών Μητροπόλεων διά θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας 1
Α΄ Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη σχετικά με τις ομάδες που χαρακτηρίζονται ως καταστροφικές λατρείες και ψυχο-ομάδες 5
Η αρχαιολατρία ως «ατραπός» της «Νέας Εποχής», ΣΤ΄, του Πρωτοπρεσβυτέρου Κυριακού Τσουρού 8
Πανευρωπαϊκό συνέδριο για τις σέκτες, Παρίσι, 23-24 Απριλίου 1999, των Κ. Παπαθανασοπούλου και Κ. Γιαννίκου 11
Οι «Κυβερνήσεις» και το «Πάτερ ημών» των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», της Άννας Μπουρδάκου 13
Η ιδέα για μια πανθρησκεία και η μοναδικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, του Αρχιμανδρίτη Χριστοφόρου Τσιάκκα 15
Έμποροι Ψυχών, του Μοναχού 'Αρσενίου Βλιαγκόφτη 16
Επιστημονικοφανή προσωπεία των παραθρησκευτικών ομάδων, του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Μαϊδώνη 18
Διάλογος ή αντίλογος με τον αποκρυφισμό; του Πρεσβυτέρου Πέτρου Πανταζή 21
Ο Χάρυ, ο Μέρλιν και η Βερόνικα, του Αρχιμανδρίτη Βαρνάβα Λαμπρόπουλου 23
Σχόλια
Νεοεποχίτικα παιχνίδια 24
Ας ελπίσουμε 24
«Οδηγός Σύγχρονης Θεραπευτικής» 25
AMWAY 26
Προβολή της σέκτας του Λαφαγιέτ Ρον Χάμπαρντ από ελληνική εφημερίδα 27
Η παγκοσμιοποίηση του κακού (απόσπασμα ομιλίας του κ. Στ. Παπαθεμελή) 28
Απάντηση στο STATE DEPARTMENT. Υποδειγματική απάντηση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος σε αβάσιμες κατηγορίες από νέους τιμητές της ελευθερίας μας 29
Γιατροί με σύνορα, του Κωνσταντίνου Χολέβα 32
 

Τεύχος 17

Οι δοκούντες άρχειν των εθνών 1
Ο πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα ανησυχεί σοβαρά για τις νεοφανείς αιρέσεις 2
Οι εμπειρίες των (Νέο)-Πεντηκοστιανών δεν είναι εκ του Αγίου Πνεύματος, του π. 'Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) 4
Απαράδεκτη αλλοίωση του κειμένου της Αγίας Γραφής από την «Σκοπιά» - «Μετάφραση Νέου Κόσμου», της Άννας Μπουρδάκου 5
Η ρχαιολατρία ως «ατραπός» της «Νέας Εποχής», Ε΄, του πρωτοπρεσβυτέρου Κυριακού Τσουρού 7
Η «ευχή του Ιησού», του Αθανασίου Νεοφωτίστου 9
Τραγωδίες από τις αιρέσεις-σέκτες 10
«Ηθικός Πανικός», του Νικολάου Σταυριανίδη 12
Brahma Kumaris και οι κίβδηλες «αναγνωρίσεις» «του ΟΗΕ», του Νικολάου Σταυριανίδη 13
Συναίνεση για την προστασία των παιδιών μας, αλλά στη Γαλλία 15
Προσοχή στις δήθεν αντιαιρετικές οργανώσεις: Με μεθόδους μυστικών υπηρεσιών, αλλοιώνονται επίσημα στοιχεία για τη δράση των νεοφανών αιρέσεων, του Νικολάου Σταυριανίδη 16
«Ευρωπαϊκός προσανατολισμός» σημαίνει εξάρθρωση της Σαηεντόλοτζυ 17
Η «Βασούλα» Ρύντεν... διαμαρτύρεται, του πρωτοπεσβυτέρου Κυριακού Τσουρού 21
Ειδήσεις - Σχόλια
Πρέπει να εμποδίσουμε τις αιρέσεις να διαφημίζουν τα ψέμματά τους · Εξουσία και Ψευδοθρησκεία σε μια απαράδεκτη σχέση: Ο Κλίντον αρθρογραφεr σε έντυπο της Σαηεντόλοτζυ · Ο Μπους κοντά στον Μουν · Προπαγάνδα συμπορεύσεως με ολοκληρωτικές αιρέσεις από το Ρωμαιοκαθολικό πρακτορείο ειδήσεων · Γκρίζοι λύκοι και νεοφανείς αιρέσεις · Τα παιδιά στην Ρωσσία λεία της παραθρησκείας · Η «Καθημερινή» προπαγανδίζει στα παιδιά μας Κρόνια και Σατουρνάλια · Πιέζει η εταιρεία «Σκοπιά», αλλά δεν πιέζεται η Γαλλία. Εμείς άραγε, πόσο πιεσθήκαμε; · Σάτυα Σάι Μπάμπα - «Αρμονική Ζωή» 24
«Κοσμικοί Κουμμουνιστές» 31
 

Τεύχος 16

Αμυνα στη διάβρωση από τις αιρέσεις 1
Αιρέσεις - Σέκτες 2
Ανακοίνωσις του Διορθοδόξου Συνδέσμου σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα εις την Γιουγκοσλαβία και την αντιχριστιανική «ηθική» της «νέας τάξεως πραγμάτων» 4
Ανάγκη προστασίας των πνευματικων και πολιτιστικων μας αξιών, π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) 8
Νέα εποχή και οικουμενισμός 9
Η αρχαιολατρεία ως ατραπός της «Νέας Εποχής», π. Κυριακού Τσουρού 10
Ανησυχει η κυρία Ωλ Μπράιτ - Η απόλυτη απαίτηση του νέου ολοκληρωτισμου 12
Το πανθρησκειακό όραμα (εφιάλτης) της «Νέας Εποχής», π. Αρσενίου Βλιαγκόφτη 13
Επίσημο κείμενο της Ζ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως για θέματα αιρέσεων (Κατάλογος ομάδων ασυμβιβάστων με την ορθόδοξη πίστη) 15
Η τάξη του αρχηγού, Άννας Μπουρδάκου 19
Η μεταβολή των θεμελίων, δρ. Αλέξανδρου Ντβόρκιν 21
Καραμέλες του Μουν με κάπως... περίεργη γεύση 23
Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Αθανάσιου Νεοφώτιστου 24
Η δαιμονοποίηση ως μέθοδος ελέγχου της σκέψης στις νεοφανείς αιρέσεις και στη «Νέα Εποχή» 26
Ειδήσεις - Σχόλια 26
Ο κεντρικός πυρήνας του φαινομένου της διαβρώσεως: Η οικονομική διείσδυση των νεοφανών αρέσεων· Μαφιόζικες μέθοδοι καταστροφικών λατρειών · Κακόβουλες κατηγορίες κατά της Ορθοδοξίας και μια γεωγραφία στα μέτρα του παπισμού · «God and Religion» · Πάρκο πανθρησκείας στην Κωνσταντινούπολη. Με τις ευλογίες
του Βατικανού; · Μορμόνοι: Πολυγαμίες, αιμομιξίες και νόμος της σιωπής 29
«Ανορθόδοξες» θεραπευτικές μέθοδοι 32
Ταχύτατη εξάπλωση νέας αιρέσεως οπισθόφυλλο
 

Τεύχος 15

Πορίσματα της Ι΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων διά θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας (Αλίαρτος Θηβών 16-21.9.1998) 1
Το τρίτο μέτωπο της Aπολογητικής της Εκκλησίας. Ο κίνδυνος διαβρώσεως, π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) 5
Η Aρχαιολατρία ως Aτραπός της «Νέας Εποχης», Πρωτοπρεσβυτέρου Κυριακού Τσουρού 8
Το πανθρησκειακό 1/4ραμα (Εφιάλτης) της «Νέας Εποχής» (Γ΄), Μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη 10
"Η μεταβολή των θεμελίων". Νέες θρησκευτικές κινήσεις του 20ου αιώνα και ο χριστιανικός πολιτισμός: Η περίπτωση της Ρωσσίας, καθ. Αλεξάνδρου Ντβόρκιν 12
Η «Νέα» Δημιουργία, Άννας Μπουρδάκου 16
Η «Αρπαγή» κατά το δόγμα των Νεοπεντηκοστιανών, Μοναχής Αντωνίας Μανδελιά 18
Διάταγμα υπ. αριθ. 98-890 της 7ης 'Οκτωβρίου 1998 με το οποίο καθιερώνεται διυπουργική αποστολή για τον αγώνα εναντίον των αιρέσεων (Sectes) 20
Η οριοθέτηση της ορθοδόξου πίστεώς μας και η εις βάρος μας παραπληροφόρηση 21
Η «Διεθνής» του Εθνικισμού, Νικολάου Σταυριανίδη 22
Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου της 1ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με την Σαηεντόλοτζυ 24
Ειδήσεις - Σχόλια 26
Οι νεοφανείς αιρέσεις στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου · Χάρε Κρίσνα και Χίτλερ, αλλά και ένας περίεργος αντισημιτισμός · Ο Alain Vivien δίνει έμφαση στην πρόληψη εναντίον των αιρέσεων · Η κα Viviane Reding καταγγέλλει την συμπαιγνία μεταξύ κοινοτικών κύκλων και νεοφανών αιρέσεων · Βουδδιστικές αιρέσεις «λάδωναν» τον «πλανητάρχη» · Ένας ινδός γκουρού για τον διάδοχο του Αγγλικού θρόνου · Ανάντα Μάργκα · Scientology (Χαμπαρντισμός) · Φοροαπαλλαγή της Scientology με διαβλητές διαδικασίες · Αντιδράσεις για τη διείσδυση της Σαηεντόλοτζυ σε κέντρο πυρηνικών ερευνών της Γαλλίας · «Μητέρα, σ' αγαπώ» · Μορμόνοι · Στα χέρια του ΚΕΦΕ απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο για τη βάση της πολεμικης αεροπορίας στο Ελληνικό, Βικτώριας Νταγκουνάκη, «Απογευματινή της Κυριακης», 7 Φεβρουαρίου 1999


Προηγούμενη σελίδα