Επιλογές Επιτροπής
Αποσπάσματα Πρακτικών

 • Περί τοῦ Ἱδρύματος Arigatou, Συνεδρίας τῆς 30ης Μαΐου 2016 (αρχείο pdf)

 • Περί τῆς ὀργανώσεως Basis Impuls- Grigory Grabovoy, Συνεδρίας τῆς 22ας Φεβρουαρίου 2017 (αρχείο pdf)

 • Περί τῶν Lions (Λάϊονς), Συνεδρίας τῆς 27ης Φεβρουαρίου 2006 (αρχείο pdf)

 • Περί τῶν Rotary, Συνεδρίας τῆς 3ης Ὀκτωβρίου 2016 (αρχείο pdf)

 • Περί τῆς Σαχάτζα Γιόγκα, Συνεδρίας 2ας Μαΐου 2018 (αρχείο pdf)

 • Περί τῆς «Σφαιρικῆς Ἀντιληπτικότητας», Συνεδρίας τῆς 26ης Φεβρουαρίου 2014 (αρχείο pdf)

 • Περί τῆς «Βασούλας Ρύντεν», Συνεδρίας τῆς 20ης Ἀπριλίου 2000 (αρχείο pdf)

 • Περί τῆς Χ.Ο.Ε., Συνεδρίας τῆς 17ης Μαρτίου 2004 (αρχείο pdf)

  Προηγούμενη σελίδα
 •