Home   ECCLESIA

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων 

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

 

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟΥ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου είναι εκ των αρχαιοτέρων της πόλεως. Εκτίσθη περί τα μέσα του15ου αιώνος [1480] .Επί πολλά έτη διετέλεσε Καθεδρικός Ναός των Μεγάλων της Κέρκυρας Πρωτοπαπάδων, των προμάχων εκείνων Ελληνορθοδόξων Χριστιανικών παραδόσεων. Εις τον Ιερόν Ναόν ιεράτευσε για πολλά χρόνια ο Μεγάλος της Εκκλησίας Διδάσκαλος , ο Κερκυραίος Νικηφόρος Θεοτόκης. Επίσης επί σειρά ετών ,ιεράτευσε και εδίδασκε ο διαπρεπέστερος των Μεγάλων Πρωτοπαπάδων παναιδεσιμώτατος Αναστάσιος Αυλωνίτης. Εις τον Ιερόν Ναόν , εκκλησιάζοντο κατά το παρελθόν οι Ευγενείς της Κέρκυρας, όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Αυγουστίνος Καποδίστριας, ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος - Μάντζαρος, ο Πολυλάς, κ. ά. καθώς επίσης και ο ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Ο Ναός είναι τετράπλευρος κυβικός , ρυθμού αυστηρώς των Βασιλικών Στοών, περιβαλλόμενος εκατέρωθεν υπό Νάρθηκος. Εις τον αριστερό Νάρθηκα, ευρίσκονται τοιχογραφίες αγνώστου αγιογράφου παρωχημένης όμως εποχής. Ο Νάρθηκας εχρησιμοποιείτο κατά την εποχή της Ενετοκρατίας , ως κοιμητήριον. Σήμερα σώζονται αρκετά μνήματα , μεταξύ των οποίων και ενός Ρώσου πλοιάρχου , ο οποίος πέθανε κατά το έτος 1799. Εις τον δεξιόν Νάρθηκα ευρίσκεται τάφος και πλάκα εντοιχισμένη με τα κάτωθι στοιχεία.΄΄ ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ Ο ΙΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΄΄. Ασφαλώς θα πρόκειται περί εναρέτου Εφημερίου του Ιερού Ναού.

Το τέμπλον είναι κατασκευασμένο από Κερκυραϊκό μάρμαρο. Οι εικόνες του τέμπλου είναι έργα των γνωστών Αγιογράφων της Κρητικο – Κερκυραϊκής Σχολής, Χρυσολωρά και Τζένου τα βημόθυρα κατά πάσα πιθανότητα του Εμμ. Τζάννε. Η Αγία Τράπεζα καλύπτεται από κουβούκλιο [κυβόριο] που στηρίζεται σε τέσσερους κίονες. Εις την Αγία Τράπεζα είναι τοποθετημένο περίφημο Αρτοφόριο.΄Εχει επίσης ο Ιερός Ναός ωραιότατες φορητές εικόνες ,όπως του Επιταφίου , της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, επίσης μικρό τεμάχιο Τιμίου Ξύλου, και Σταυρούς ευλογίας λεπτής τέχνης κ.α. Υπάρχει επίσης λάρνακα που φυλάσσονται λείψανα των Αγίων Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Ιωάννου του Δαμασκηνού. Πάνω από το Δεσποτικό θρόνο ευρίσκεται Εσταυρωμένος έργον του Σπεράντζα.

Ο ΄Αμβωνας ετοποθετήθη κατά παράκληση του Νικηφόρου Θεοτόκη , εις το δεξιό μέρος του Ναού, διότι όταν ωμιλούσε το πλήθος ήταν τόσο μεγάλο που γέμιζε ο Ναός, ο Νάρθηκας και η πλατεία, για να ακούσουν το κήρυγμα του διαπρεπούς ιερωμένου και ο ιεροκήρυξ επιθυμούσε να είναι εστραμμένος προς τον κόσμο.

Εις τον εν λόγο ΄Αμβωνα ευρίσκεται ωραιότατος ξυλόγλυπτος δικέφαλος Αετός. Εις τον Ιερόν Ναόν λειτουργεί μικρόν Μουσείον με φορητές εικόνες παρωχημένης εποχής και παραδοσιακής τέχνης. Ο Ιερός Ναός τιμάται επ΄ ονόματι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και εορτάζει την 29ην Αυγούστου. Επίσης τιμάται και επ΄ ονόματι της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Διονυσίου του εκ Ζακύνθου.

Σήμερα Προϊστάμενος του Ιστορικού Ιερού Ναού είναι ο Πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Κοκκινόπουλος τηλ. 0661039382 , 0661039316 και 0944183655

Φωτογραφίες