ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Χαιρετισμός στήν Ἐκδήλωση γιά τήν παρουσίαση τοῦ συγγραφικοῦ ἔργου τοῦ Εὐαγγέλου Π. Λέκκου (Ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου, 20 Μαΐου 2017)

20/5/2017

Ἀγαπητοί μου,

Ὁ Εὐάγγελος Λέκκος, ὅπως εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά τόν γνωρίσουμε, διεκρίθη γιά τή μακρά θητεία του στή θέση τοῦ διευθυντοῦ τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας. Ἡ ἐν γένει συνδρομή του στό ἐκκλησιαστικό ἔργο ἐπί σειρά ἐτῶν τόν συγκαταλέγει στούς πολύτιμους καί ἐξέχοντες συνεργάτες τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπιμελήθηκε τήν ἔκδοση πολλῶν ἔργων τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τήν ἔκδοση τῶν Συνοδικῶν Ἐγκυκλίων, τίς ἐπίσημες ἐκδόσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τά περιοδικά Ἐκκλησία καί Ἐφημέριος καί τήν ἐφημερίδα Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια. Καί ἐάν τά πρότερα φανερώνουν πλούσια ἐκδοτική ἐμπειρία καί δράση, διόλου δέν περιορίστηκε σέ αὐτά. Ἀνέπτυξε ἐξ ἴσου ἐντυπωσιακό καί πλουσιότατο συγγραφικό ἔργο, καί μάλιστα μέ εὐρύτητα θεμάτων: ἀπό τή σοφία τῶν Πατέρων καί τῶν ὁσίων Γερόντων, ἕως τήν ἁγιολογία καί τήν θεία λατρεία. Λόγοι πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί ὀρθοδόξου μαρτυρίας ἀποτελοῦν τά ἴχνη αὐτῆς τῆς πνευματικῆς διαδρομῆς, πού καλοῦν σέ πνευματική ἐγρήγορση ἐν τῇ ὀδῷ τοῦ Κυρίου.

Διαπιστώνει κανείς τήν σπουδαιότητα ἐκδοτικῶν ἐγχειρημάτων πού ἀφιερώνονται σέ θέματα τέτοιας βαρύτητας. Ἔχει πάντοτε μεγάλη ἀξία νά κοινωνεῖ κανείς τούς καρπούς τοῦ συγγραφικοῦ του μόχθου μέ τήν προοπτική νά κοινωνηθοῦν καί νά ὠφελήσουν. Διότι ἡ πνευματικότητα τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι μουσειακός θησαυρός γιά νά συντηρεῖται μεταξύ κάποιων εἰδικῶν, ἀλλά πνοή ζωῆς γιά νά καλλιεργεῖται καί νά μεταδίδεται ζωογονώντας πνευματικά.

Ὁ συγγραφεύς τούτων τῶν θεοφιλῶν πονημάτων, χαρισματικός καί πολυγραφότατος, δέν κράτησε γιά τόν ἑαυτό του τά τάλαντα μέ τά ὁποῖα τόν ἐπροίκισε ὁ Θεός. Τά ἀξιοποίησε, ἀντλώντας ἀπό τόν πνευματικό πλοῦτο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας καί ζωῆς. Ἡ ἀξία τῶν χαρισμάτων μας φανερώνεται ὅταν τά προσφέρουμε γιά νά ἐκκλησιοποιηθοῦν, νά γίνουν κοινά ἐν Χριστῷ. Σέ αὐτό τό ἱερό λειτούργημα συμμετέχουμε καί λαμβάνουμε ὅλοι μας ἀπό κοινοῦ.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι αὐτή ἡ ἐκδήλωση θά ἐνισχύσει οὐσιαστικά τήν ἀποτίμηση αὐτῆς τῆς ἐκδοτικῆς παρακαταθήκης. Εὔχομαι στόν ἴδιο τά παραδείγματα τῶν ἁγίων μορφῶν στίς ὁποῖες ἀφιέρωσε πολλά ἀπό τά βιβλία του νά φωτίζουν τά βήματά του καί, μέ τήν εὐλογία καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νά ἀντλήσει δύναμη γιά νά συνεχίσει τό συγγραφικό ἔργο στό ὁποῖο ἔχει ἀφοσιωθεῖ.


Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν

Προηγούμενη σελίδα