ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ������������������

Προηγούμενη σελίδα

Επιστολή προς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

21/2/2017

Ἀθήνῃσι 21 Φεβρουαρίου 2017

Πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας
κ. Παντελεήμονα
Εἰς Βέροιαν

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Σημαίνουσα εἶναι ἡ ἀξία ἐκδόσεων οἱ ὁποῖες ἀντλοῦν ὕδωρ ζῶν καί διαυγές ἐκ τῶν ἀειρρόων πηγῶν τῆς Πίστεως καί ζωογονοῦν πνευματικῶς. Πρόκειται γιά τή γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας, τή φωνή τῆς χριστιανικῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία διατηρεῖ ἀκέραιη τή δύναμή της στή σύγχρονη ἔρημο τοῦ ἄκρατου μηδενισμοῦ καί τῆς γενικευμένης ἔλλειψης νοήματος. Ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας διατυπώνεται στό Σύμβολο τῆς Πίστεως καί συμπληρώνεται μέ τή διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Σέ αὐτό τό ἔδαφος πορεύθηκαν οἱ Ἅγιοι καί ἐκτυλίχθηκε ἡ ζωή καί ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας. Ἐδῶ συγκεφαλαιώνονται οἱ διαστάσεις τῆς πίστεως τῶν Ὀρθοδόξων περί τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀνθρώπου, τῆς σωτηρίας καί τοῦ κόσμου.

Χάρις στή δύναμη αὐτῆς τῆς πίστεως ὁ Χριστιανισμός ἔδωσε νέα ὤθηση στήν πορεία τῆς σκέψεως. Ἡ πίστη παραμένει τό αἰώνιο θαῦμα, στήν καρδιά τῆς θεολογίας καί τοῦ μεγαλείου της ἁγιότητος. Εἶναι ἐπίσης βίωμα, προσωπικός ἀγώνας καί ἄθλημα ψυχῆς τοῦ καθενός. Μέσα σ’ ἕνα κόσμο φθορᾶς καί λήθης, χρειάζεται νά τήν ἀναψηλαφοῦμε κατά τό δυνατόν, νά ἐμβαθύνουμε μέ ἀγάπη, σοβαρότητα καί εὐαισθησία στή μελέτη ὅλων αὐτῶν τῶν θεμάτων, νά ἐνδυναμώνουμε τόν διαρκῆ δεσμό μας μέ τήν κοινή ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκ βάθους καρδίας σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν ἀφιέρωση τῆς ἐκδόσεως πρός τήν μετριότητά μου. Τήν συναισθάνομαι ὡς ἀποδιδομένη συνολικῶς πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τήν ὁποία καί διηκόνησαν ἄνδρες ἀξιότεροι ἐμοῦ. Θά ἤθελα νά σᾶς συγχαρῶ, διότι μέ αὐτή τήν πολύτιμη συλλογή ἀπό τήν κηρυκτική καί ὁμιλητική σας δράση προσφέρετε οὐσιώδεις καί σωτήριες σκέψεις, πού ἀπορρέουν ἀπό βαθειά ἐπίγνωση ποιμαντικοῦ χρέους. Εὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς χαρίζει δύναμη καί ὑγεία γιά νά ἐξακολουθήσετε τό ἔργο τῆς προσφορᾶς.

Χαίρομαι, διότι σέ ἐποχή ὅπου ὅλα εἶναι ρευστά, αὐτή ἡ ἔκδοση πραγματεύεται θέματα πού προσεγγίζουν τό Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας. Mέσα στήν ἀκοσμία καί τήν ἀχρωμία τῆς ταραγμένης μας ἐποχῆς, πρόκειται γιά μαρτυρία ἐλπίδος, πού συνιστᾶ ἀληθινή δωρεά καί εὐλογία γιά τήν Ἐκκλησία μας.

Προηγούμενη σελίδα