ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα στήν 2η ἐτήσια συναυλία ἐκκλησιαστικῆς καί παραδοσιακῆς μουσικῆς τῆς Χορωδίας τῶν Σχολείων τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως, μέ τίτλο: «Μαρτυρίες ζωῆς» (Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, Μονή Λαζαριστῶν, 20 Φεβρουαρίου 2017)

20/2/2017

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ καρδιά μου εὐφραίνεται κάθε φορά πού νέοι της Ἐκκλησίας μέ χάρη καί ἀφοσίωση μᾶς προσφέρουν τήν ἐμπειρία τέτοιων ὄμορφων ἐκδηλώσεων, οἱ ὁποῖες μᾶς συνδέουν μέ τίς πηγές, τό «ὕδωρ τό ζῶν» τῆς μουσικῆς μας παραδόσεως, τούς τιμιότερους παλμούς τοῦ πολιτισμοῦ μας. Μέσα στήν ἀκοσμία καί τήν ἀχρωμία τῆς ταραγμένης μας ἐποχῆς, ὅλος αὐτός ὁ μοναδικός καί ἀδαπάνητος μουσικός θησαυρός μᾶς γαληνεύει, ἐγείροντας μνῆμες καί αἰσθήματα ἱερά, οἰκεῖα καί ἀκατάλυτα.

Ἡ μουσική εἶναι συχνά ἰσχυρότερη καί προτιμότερη ἀπό τόν λόγο, διότι ἀγγίζει τήν ψυχή μας. Τό κάλλος της ἀναδύεται ἀπό τά βάθη τῆς ἀνθρώπινης εὐαισθησίας. Εἶναι μία ἄρρητη ἐκφραστική γλώσσα πού ἑνώνει τούς ἀνθρώπους, μᾶς μεταδίδει τόν παλμό τῶν πατέρων μας καί ἐμπνέει τά ἁγνότερα τῶν αἰσθημάτων, ἐπειδή μιλᾶ κατευθείαν στήν ψυχή μας.

Μέ ὅλη μου τήν πατρική ἀγάπη, θέλω νά συγχαρῶ τά παιδιά μας, πού μέ τή βοήθεια τῶν καθηγητῶν τους καί ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ἀγαπητοῦ Σεβασμιωτάτου ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ κ. Βαρνάβα, μᾶς ὑπενθυμίζουν αὐτά τά ὑψηλά καί οὐσιώδη.

Ὁ μόνος τρόπος πού ἔχουμε γιά νά προστατευθοῦμε μέσα στά προβλήματα καί τίς δυσκολίες εἶναι νά δημιουργήσουμε καί πάλι, νά διψάσουμε γιά τήν ἀλήθεια, νά ὀμορφύνουμε τήν ψυχή μας, νά τή φωτίσουμε μέ τό φῶς τῆς Πίστεως. Μιά μουσική ἐκδήλωση ὅπως ἡ σημερινή εἶναι καί ὅραμα ζωῆς καί μαρτυρία ἐλπίδας ἀπό νέους ἀνθρώπους πού ἐργάζονται γιά ἕναν καλύτερο κόσμο. Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά σᾶς συνοδεύει.


Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα