ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τήν Ἡμερίδα τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος, μέ θέμα: «Προβληματισμοί γιά τόν γάμο καί τήν οἰκογένεια στήν ἑλληνική κοινωνία» (Νεάπολις Θεσσαλονίκης, 14 Φεβρουαρίου 2017)

14/2/2017

Ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη χαρά μου πού ἀπευθύνομαι πρός τήν πολύτιμη αὐτή συνάθροιση, μέ τήν ὁποία ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος ἑνώνει σεβαστούς πατέρες καί ἀδελφούς γύρω ἀπό ἕνα μεῖζον θέμα. Ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας ἀπασχόλησε τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας λίγα χρόνια πρίν, ὅταν μελέτησε εἰς βάθος φαινόμενα ἐκτροπῶν μέ ἀφορμή τό «Σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης» καί ἐξέδωσε τό κείμενο Πρός τόν λαό μέ τίτλο «Οἰκογένεια καί κοινωνία σέ κρίση σήμερα».

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι παροῦσα σέ κάθε ἀγωνία τῶν παιδιῶν της. Κινεῖται πάντοτε πρός τό βαθύτερο νόημα τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας σέ ἐποχή ἄκρατου μηδενισμοῦ καί γενικευμένης ἔλλειψης νοήματος. Ἀρθρώνει τόν λόγο τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀγάπης πρός τήν ἀποκατάσταση καί τήν ἐπανεύρεση τῆς χριστιανικῆς συνειδήσεως σχετικά μέ τό νόημα τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας σήμερα.

Ἡ ἀξία τῆς οἰκογένειας εἶναι τόσο βαθειά καί ἱερή, ἐπειδή διαπλάθει τίς εὐαίσθητες παιδικές ψυχές, ἐπειδή ἡ λειτουργία της ἐπιδρᾶ καθοριστικά στή διαμόρφωση τοῦ ψυχισμοῦ τῶν παιδιῶν. Τίς ρίζες τοῦ πολιτισμοῦ μας, τῆς ἀγωγῆς τοῦ καθενός, θά τίς ἀναζητήσουμε πρωτίστως στούς καλούς καί ἀφοσιωμένους γονεῖς. Θεμέλιο της οἰκογένειας εἶναι ὁ γάμος, πού ἀποτελεῖ, κατά τά λόγια του Ἀποστόλου (Πρός Ἐφεσίους, ε’ 32), «μέγα μυστήριον» «εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν». Ἀπαιτεῖται, συνεπῶς, προβληματισμός καί μελέτη σοβαρή γιά τή διαφύλαξη τῆς ἱερότητας τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας, ἡ ὁποία δικαίως ὀνομάστηκε καί «μικρά» ἤ «κατ’ οἶκον» Ἐκκλησία.

Ἡ ἐποχή μας δέν ἀντέχει ἄλλα φαινόμενα πού προκαλοῦν σύγχυση καί σωρεύουν ἐπιπρόσθετο βάρος στόν λαό μας πού δοκιμάζεται. Μέσα στή σύγχρονη κρίση καί τίς ἀγωνίες τῆς κοινωνίας μας, «ἐν ἡμέραις πονηραῖς», ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας καθίσταται ζωτική. Θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω, Σεβασμιώτατε ἅγιε Νεαπόλεως, γιά τή φιλοξενία αὐτῆς τῆς εὐσήμου Ἡμερίδος, ὅπως καί ὅλους τούς συντελεστές γιά τή συμβολή τους στή διοργάνωση, καί νά χαιρετίσω θερμῶς διά τῆς εὐλογίας τῆς Ἐκκλησίας τούς ἀγαπητούς παρευρισκομένους. Εἶμαι βέβαιος ὅτι θά μᾶς προσφέρετε μετά γνώσεως καί συνέσεως πολλές γόνιμες καί σωτήριες σκέψεις οὐσίας καί ζωῆς.


Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα