ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Πρόποσις κατά το εις την Ρωσσικήν Πρεσβείαν παρατιθέμενον γεύμα μετά την Κυριακήν της Ορθοδοξίας έτους 2018

26/2/2018

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρέσβυ τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας,

Καί πάλιν ἡ εὔσημος ἑορτή τῆς νίκης τῆς Ὀρθοδοξίας «κατά πασῶν τῶν αἱρέσεων» δίνει τήν ἀφορμή στή φιλόξενη διάθεσή Σας νά μᾶς καλέσει στήν Πρεσβεία τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας. Καί πάλιν ὁ μακραίων, ἀμοιβαῖος σεβασμός μεταξύ τῶν ὁμοδόξων λαῶν μας καί ὁ κοινός ἑορτασμός, μᾶς καθοδηγεῖ στήν καθιερωμένη ἀπό ἐτῶν παρουσία τοῦ Προέδρου καί τῶν Μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν πανηγυρική αὐτή καί ἐπίσημη τράπεζα.

Τό ἔργο τῶν φωτισμένων Θεσσαλονικέων Ἁγίων Ἀδελφῶν Κυρίλλου καί Μεθοδίου συνενωμένο μέ τήν ἀποφασιστικότητα τοῦ Φωτεινοῦ Πρίγκιπα Ἁγίου Βλαδιμήρου καί τή σοφία τῆς Προμήτορός του Ἁγίας Ὄλγας, δημιούργησε τό κοινό πολιτιστικό ὑπόστρωμα πού συνδέει Ρώσσους καί Ἕλληνες, ἀλλά κυρίως κατέστησε κοινή τή σώζουσα Πίστη πού ζωοποιεῖ τίς Ἀδελφές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες Ρωσσίας καί Ἑλλάδος. Αἰῶνες τώρα τό κοινό Ποτήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἐνισχύει τήν πορεία μας πρός τόν Ἁγιασμό καί τή Θέωση. Αἰῶνες τώρα ἡ ἴδια Λατρεία ἐπιστηρίζει, παρηγορεῖ καί χαροποιεῖ. Αἰῶνες τώρα ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία διδάσκει, ἐμπνέει καί καθοδηγεῖ. Γι΄ αὐτό καί ἐμεῖς σήμερα, φορεῖς καί ἐκφραστές τῶν κοινῶν αὐτῶν ἀγαθῶν, ἐπίγονοι τόσων κοινῶν Ἁγίων, ὑπεύθυνοι γιά τή συνέχεια μιᾶς τόσο λαμπρῆς παραδόσεως, συναντώμεθα στήν προοπτική τοῦ μέλλοντος.

Δεχθεῖτε παρακαλῶ, Κύριε Πρέσβυ, τίς θερμές μας εὐχαριστίες γιά τή σημερινή πρόσκληση καί τήν πρόφρονα περιποίηση. Παρακαλῶ νά μεταβιβάσετε στόν Ἐξοχώτατο κ. Βλαδίμηρο Πούτιν, Πρόεδρο τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας, τήν ἐκτίμησή μας γιά τό σεβασμό μέ τόν ὁποῖον περιβάλλει τήν Ἀδελφή Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας. Ἐπίσης, παρακαλῶ νά μεταφέρετε στόν Ἀδελφό μας Μακαριώτατο Πατριάρχη Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλο καί τήν περί Αὐτόν Ἱερά Σύνοδο τά εἰλικρινῆ αἰσθήματα ἀγάπης καί τίς εὐχές μας γιά τήν χθεσινή μεγάλη Ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Ἅγιος Θεός νά κατευθύνει τά διαβήματα ὅλων μας εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν. Ἀμήν.

Προηγούμενη σελίδα