ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τό 26ο Διεθνές Οἰκουμενικό Συνέδριο ἐπί τῆς Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος μέ θέμα: «Διάκρισις καί χριστιανικός βίος» (Μονή τοῦ Bose, 5-8 Σεπτεμβρίου 2018)

5/9/2018

Πανοσιολογιώτατε Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Bose,
Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Σύνεδροι,
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Θερμῶς χαιρετίζω ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τή σύγκληση τοῦ 26ου Διεθνοῦς Οἰκουμενικοῦ Συνεδρίου ἐπί τῆς Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος, τό ὁποῖο πραγματοποιεῖται στήν καθ’ ὑμᾶς εὐλογημένη μοναστική κοινότητα, μέ θέμα «Διάκρισις καί χριστιανικός βίος». Εἶναι ἀφορμή χαρᾶς ὅταν ἐκλεκτοί ἐκπρόσωποι τοῦ κλήρου καί τῆς ἱερᾶς ἐπιστήμης συναντῶνται γιά νά παρουσιάσουν νέες μελέτες καί ἔργο στή Θεολογία μας, τό ὁποῖο εἶναι πάντοτε οὐσιῶδες καί γιά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί γιά τήν κοινωνία μας γενικότερα.

Ἡ εὐαγγελική διάκρισις ἀποτελεῖ τή νοητή μας πυξίδα στήν προσπάθειά μας νά δώσουμε πνευματικές κατευθύνσεις στούς πιστούς ὥστε νά πορευθοῦν κατά τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ. Πρέπει ἑπομένως νά διέπει τό ποιμαντικό καί διδακτικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ἀρκεῖ βεβαίως νά τήν ἔχουμε προηγουμένως οἰκειωθεῖ οἱ ἴδιοι. Εἰδικά στίς μέρες μας πού ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν τάση νά αὐτοκαθορίζεται στίς ἐπιλογές του, ἐπιβάλλεται ὁ ποιμένας νά ἐνεργεῖ μέ ἰδιαίτερη διάκριση καί νά ἐπικεντρώνεται στήν κατανόηση τῆς ἰδιαίτερης περίστασης καί τῆς μοναδικότητος τοῦ προσερχομένου πιστοῦ. Ἡ ἐξατομίκευση κατά τήν πνευματική κατάρτιση καί συμβουλευτική ἀποτελεῖ λοιπόν βασική ἀρχή τῆς ποιμαντικῆς καί συνιστᾶ εἰδοποιό διαφορά ἀπό τήν καθοδήγηση πού λαμβάνει χώρα στό κήρυγμα ἤ στήν κατήχηση.

Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά σημειώσω ὅτι τό χάρισμα τῆς διακρίσεως, ὡς καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, φανερώνει τήν πνευματική μας ὡριμότητα, τήν οὐσιαστική μας σχέση μέ τόν Θεό καί τό βάθος τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας συνειδήσεως. Διά τοῦτο πρέπει νά προσπαθοῦμε νά τό τιμοῦμε καθημερινά μέ τά ἔργα μας, ἰδιαίτερα στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες κατά τίς ὁποῖες ἀντιλαμβανόμεθα κάποιο ὀλίσθημα τοῦ ἀδελφοῦ μας καί καλούμεθα νά τόν ἐπιστηρίξουμε.

Κατακλείων αὐτές τίς σκέψεις, ἐπιθυμῶ νά συγχαρῶ ἐκ προοιμίου τούς ἀγαπητούς συντελεστές καί ἐκλεκτούς Συνέδρους, εὐχόμενος ἡ πολύτιμη αὐτή θεολογική συνάντησις νά γνωρίσει μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ εὐρεῖα εὐόδωση, προσφέροντας νέα πνοή καί ἐφόδια στή διακονία μας.


Μετ’ ἐγκαρδίων εὐχῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα