ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα πρός τήν ΣΤ` Ἡμερίδα διά τήν ἐνημέρωσιν τῶν ὑπευθύνων τῶν Γραφείων Τύπου καί ἄλλων προσώπων τῆς Περιφερείας Δυτικῆς Μακεδονίας (Πνευματικόν Κέντρον Ἱ.Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Κοζάνης, 30 Μαΐου 2019)

30/5/2019

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Μετά θερμῶν εὐχῶν χαιρετίζω τήν σύγκληση τῆς ΣΤ΄ Ἡμερίδος γιά τήν ἐνημέρωση τῶν ὑπευθύνων τῶν Γραφείων Τύπου τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Περιφερείας Δυτικῆς Μακεδονίας. Δι’ αὐτῆς προσφέρεται μία πολύτιμη εὐκαιρία γιά συντονισμό δυνάμεων καί ἀρτιότερη ὀργάνωση τοῦ ἐπικοινωνιακοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας –κάτι τό ὁποῖο καθίσταται οὐσιῶδες τόσο γιά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας ὅσο καί γιά τήν κοινωνία μας γενικότερα. Ταυτοχρόνως, φανερώνει τό ἐνδιαφέρον πάντων ἡμῶν γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο μεταδίδεται ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας στόν ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό Τύπο –μία φωνή, τήν ὁποία ἔχει τόσο ἀνάγκη καί τόσο ἀποζητεῖ ὁ σκεπτόμενος καί ὁ πνευματικά ἀνήσυχος ἄνθρωπος τοῦ καιροῦ μας.

Στίς ἡμέρες μας παρατηρεῖται εὐρύτερα, ἰδίως ἐκτός τοῦ χώρου μας, τό ἑξῆς παράδοξο: ἐνῶ διαθέτουμε τά πληρέστερα ἐνημερωτικά μέσα καί εἰδήσεις μεταδίδονται ἀφειδῶς καθ’ ὅλη τήν οἰκουμένη, ἡ πληροφόρηση φθάνει στούς ἀποδέκτες χωρίς νά ἀναπαύει τήν ψυχή τους. Ἐφήμερες πληροφορίες ἐναλλάσσονται ταχέως καί, ἐν τέλει, στεροῦνται οὐσιότητος.

Στό πλαίσιο αὐτό, ἔχουμε συνεπῶς ἀνάγκη ἀπό ἀφοσιωμένους λειτουργούς της δημόσιας ἐνημέρωσης, τῶν ὁποίων ὁ λόγος θά εἶναι μεστός καί καίριος καί θά τιμᾶ τήν ἐκκλησιαστική παράδοση. Ἀνάγκη ἐπίσης εἶναι νά προσπαθοῦμε νά διατηροῦμε ἀκέραιη τή γλωσσική ποιότητα, νά δίνουμε ἔμφαση στή νοηματική ἀκρίβεια καί τήν ἐντελῆ πιστοποίηση τῶν εἰδήσεων. Νά συνδέουμε στή γραφή καί στόν λόγο μας τόν νοῦ μέ τήν καρδιά. Νά συνάπτουμε τό δημοσιογραφικό ἔργο μέ τίς πνευματικές πηγές: τή θεολογική καί ἀσκητική παράδοση, τή λατρευτική ζωή, τήν εὐρύτερη ἀποστολή καί λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ λόγος μας ὀφείλει νά οἰκοδομεῖ καί νά στηρίζει τόσο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅσο καί πολλούς πέραν αὐτοῦ. Χρειάζεται νά εἰρηνεύει, νά ἐνισχύει καί νά ἐμπνέει.

Ὅ,τι συμβαίνει στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο ἔχει βεβαίως ἀντίκτυπο καί στή ζωή τῶν ἀνθρώπων, δέν εἶναι ἔργο προσωπικό, ἀλλά συλλογικό. Τοῦτο τό ἔργο ἀντιπροσωπεύει τήν ἀγάπη πρός τήν Ἐκκλησία καί περικλείει ὅλα τά μέλη τά ὁποῖα προσφέρουν –καί αὐτή ἡ προσφορά ὑφίσταται συνεχῶς ἐδῶ καί αἰῶνες μέχρι σήμερα, ἐποχή κατά τήν ὁποία ἔχουμε ἰδιαιτέρως ἀνάγκη ἀπό ἄξιους συνεργάτες.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις, ἐπιθυμῶ νά συγχαρῶ τούς ἀγαπητούς συντελεστές καί ἐκλεκτούς συνέδρους, εὐχόμενος ἡ ἐποικοδομητική αὐτή συνάντηση νά γνωρίσει μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ εὐρεῖα ἀπήχηση, προσφέροντας νέα πνοή καί ἐφόδια στό ἔργο πού ἐπιτελοῦμε. Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ὀφείλονται στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλο γιά τή φιλοξενία τῆς Ἡμερίδος, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονα, Πρόεδρο τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Τύπου, τῶν Δημοσίων Σχέσεων καί τῆς Διαφωτίσεως, ὡς καί τά Μέλη τῆς ἐν λόγῳ Ἐπιτροπῆς καί τόν Γραμματέα αὐτῆς, Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Διονύσιο Χατζηαντωνίου, μερίμνῃ τῶν ὁποίων πραγματοποιεῖται σήμερα ἡ ΣΤ΄ αὐτή Ἡμερίδα.

Εὔχομαι, μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, οἱ ἐργασίες της νά εὐοδωθοῦν γονίμως καί ἐπιτυχῶς.


Μετά θερμῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Προηγούμενη σελίδα