ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα Μακαριωτάτου για την εορτή του Αγίου Νεκταρίου, προς τους μαθητές

9/11/2020

Ἀθῆναι 9 Νοεμβρίου 2020


Πρός
Τούς μαθητές καί ἱεροσπουδαστές
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολείων
τῆς Πατρίδος μας


Ἀγαπητά μου παιδιά,

Τό τρέχον σχολικό ἔτος 2020-2021 ἔχει ἀνακηρυχθεῖ ὡς “Ἔτος Ἁγίου Νεκταρίου γιά τήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση”, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 100 χρόνων ἀπό τήν κοίμηση τοῦ μεγάλου Ἱεράρχη (βράδυ τῆς 8ης Νοεμβρίου 1920).

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, Μητροπολίτης Πενταπόλεως, ὁ θαυματουργός, θεωρεῖται γενικώτερα στήν πατρίδα μας προστάτης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως, λόγῳ τῆς πολυσχιδοῦς προσωπικότητάς του, στήν ὁποία συγκεφαλαιώνονται ἡ χριστιανική ἁγιότητα μέ τήν κατά κόσμον σοφία καί ἐπιστήμη. Ὄντας πρότυπο παιδαγωγοῦ, διετέλεσε καί Διευθυντής τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς. Ἐπί πλέον, κατέστη ὑπόδειγμα κληρικοῦ καί ποιμένα, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ ἀρχιποίμενος Κυρίου καί θυσιάζοντας τήν ψυχή του ὑπέρ τοῦ ποιμνίου του, διακονώντας μέ πιστότητα καί ἀφοσίωση τήν Μία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὡς ἐκ τούτου, ἀποτελεῖ πρότυπο γιά ὅλους τούς κληρικούς τῶν νεωτέρων χρόνων, ἀφοῦ ἡ ἐποχή κατά τήν ὁποία ἔζησε δέν ἀπέχει τόσο πολύ χρονικά ἀπό τήν δική μας – ἄλλωστε, μέχρι πρίν ἀπό μερικά χρόνια, χαρακτηριζόταν ὡς ὁ Ἅγιος τοῦ αἰώνα μας.

Θέλοντας ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νά τιμήσει τήν ἐπέτειο τῶν 100 χρόνων ἀπό τήν κοίμηση τοῦ συγχρόνου Ἁγίου, μεταξύ τῶν ἄλλων, κατόπιν Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης κατά τήν συνεδρία τῆς 13ης Ὀκτωβρίου τρ.ἔ., σᾶς προσφέρει ὡς εὐλογία καί ἐνθύμιο αὐτήν τήν σύντομη μέν, περιεκτική δέ μελέτη γιά τήν ἱερή μορφή του, συνταχθεῖσα ἀπό τόν ἐκλεκτό συγγραφέα κ. Σοφοκλῆ Δημητρακόπουλο, ὥστε νά ἔχετε τόν Ἅγιο πρότυπο καί στήριγμα στήν ζωή σας. Συγχρόνως, ἔχετε τίς θερμές εὐχές τόσον ἐμοῦ προσωπικῶς, ὅσον καί πάντων τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εἴθε, ὁ Ἅγιός μας, μέ τίς πρεσβεῖες του στόν Κύριο, νά σᾶς χαρίζει μακροζωία καί ὑγεία, ἡ ἀξία τῆς ὁποίας διαφαίνεται ἐντονώτερα στίς ἡμέρες τῆς πανδημίας πού διανύουμε, νά σᾶς στηρίζει στήν ἀπόφασή σας νά ὑπηρετήσετε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί νά σᾶς φωτίζει στήν πνευματική σας καλλιέργεια, προκειμένου στό μέλλον νά δεχθεῖτε ἀξίως τήν ἱερωσύνη καί μέ τήν Χάρη Του νά διακονήσετε μέ σεμνότητα καί ταπείνωση τήν Ἐκκλησία καί τόν λαό Του, ἀφουγκραζόμενοι τίς ἀγωνίες του στόν μεταβαλλόμενο κόσμο μας, ἐμπνεόμενοι ἀκριβῶς ἀπό τόν βίο καί τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.


Μέ θερμές πατρικές εὐχές καί εὐλογίες

† Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, Πρόεδρος

Προηγούμενη σελίδα