ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Αντιφώνηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β` κατά την Δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας

12/12/2011

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομε,

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Τίμιον Πρεσβυτέριον, Χριστοῦ Διακονία,
Εὐλογημένε λαέ τοῦ Κυρίου,


«Οὗτοι μέν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπό τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου κατῆλθον εἰς τήν Σελεύκειαν, ἐκεῖθεν τε ἀπέπλευσαν εἰς τήν Κύπρον, καί γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τόν λόγον τοῦ Θεοῦ ...» (Πραξ. 13.45).

Μέ αὐτούς τούς λόγους περιγράφουν οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων τήν ἔλευση τῶν Ἀποστόλων Παύλου καί Βαρνάβα μαζί μέ τόν συνοδό τους Ἰωάννη Μᾶρκο στήν Μεγαλόνησο Κύπρο. Καί ἐμεῖς ἐρχόμαστε σήμερα ἀπό τήν Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στήν Ἀδελφή Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, γιά νά ἐπιτελέσουμε τήν Εἰρηνική μας Ἐπίσκεψη καί νά συναντήσουμε ὁμαίμονες καί ὁμοδόξους ἀδελφούς.
Ἐρχόμαστε γιά νά ἰχνηλατήσουμε μέ δέος τά βήματα τῶν δύο Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι ἐκήρυξαν τό Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ στήν Κύπρο καί νά προσκυνήσουμε τά λείψανα τῶν ἀπειραρίθμων Ἁγίων καί τῶν Μαρτύρων τῆς Πίστεώς μας, οἱ ὁποῖοι ἐλάμπρυναν μέ τήν ἀγωνιστική τους παρουσία τήν Νῆσο σας.
Μεταφέρουμε ἀδελφικό χαιρετισμό πρός κάθε ὀρθόδοξο Ἕλληνα τῆς Κύπρου ἀπό τόν ὀρθόδοξο Κλῆρο καί τό ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Εἴμαστε μέτοχοι τῆς ἰδίας ἱστορικῆς, θρησκευτικῆς, πολιτιστικῆς καί γλωσσικῆς κληρονομιᾶς καί οἱ δεσμοί μας πρέπει νά παραμένουν πάντα στενοί καί εἰλικρινεῖς.
Ἀσπαζόμαστε μέ ἀδελφική ἀγάπη καί τιμή τόν Προκαθήμενο τῆς ἐν Κύπρῳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόν Μακαριώτατο ἀδελφό καί συλλειτουργό ἡμῶν κ. Χρυσόστομον, τήν περί Αὐτόν σεπτή χορεία τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν, τόν εὐλαβῆ Κλῆρο καί τόν λαό, καθώς καί τίς πολιτικές ἀρχές τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.
Προσευχόμαστε καί εὐχόμαστε, ὥστε ὅλες οἱ θρησκευτικές κοινότητες τῆς Κύπρου νά ζοῦν σέ κλίμα εἰρήνης καί ἀλληλοκατανοήσεως, γιά νά ἑδραιωθεῖ ἡ εἰρηνική συμβίωση καί νά ἀποφευχθοῦν στό μέλλον τά θλιβερά γεγονότα τοῦ προσφάτου παρελθόντος.
Προσκυνοῦμε, Μακαριώτατε, τούς τάφους τῶν μαρτύρων, τῶν Ἁγίων καί τῶν Ἡρώων, πού εἶναι διάσπαρτοι σέ ὅλη τήν Κύπρο. Κλίνουμε γόνυ εὐλαβῶς μπροστά στά λείψανα τῶν Ἁγίων καί στίς θαυματουργές εἰκόνες πού προστατεύουν τήν Μεγαλόνησο. Καί ἀποτίουμε τόν ὀφειλόμενο φόρο τιμῆς μπροστά στά μνήματα τῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ἐλευθερίας, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν πρότυπα γιά τή σημερινή νεολαία τῆς Κύπρου καί τῆς Ἑλλάδος.
Θαυμάζουμε τήν ὑπομονή καί τήν ἀγωνιστικότητα τῶν ἐγκλωβισμένων, τῶν προσφύγων καί τῶν συγγενῶν τῶν Ἀγνοουμένων καί τούς βεβαιώνουμε ὅτι συμμεριζόμαστε ἀπολύτως τόν πόνο τους. Προσευχόμαστε γιά τήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τους καί ὑποσχόμαστε νά καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια γιά νά συμπαρασταθοῦμε ἐμπράκτως στό πρόβλημά τους.
Θλίβομαι προσωπικῶς, Μακαριώτατε, διότι, ὡς μελετητής τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας καί Τέχνης καί ὡς προλύτης τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογίας, θά ἐπιθυμοῦσα διακαῶς νά ἐπισκεφθῶ τάφους Ἁγίων, Μονές καί ἱστορικούς Ναούς στό βόρειο τμῆμα τῆς Κύπρου. Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι, γιά λόγους ἀνωτέρας βίας, τοῦτο σήμερα δέν εἶναι δυνατόν. Εὔχομαι καί ἐλπίζω, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μία τέτοια ἐπίσκεψη νά καταστεῖ ἐφικτή στό ἄμεσο μέλλον.
Ὁμολογῶ ὅτι μᾶς ἐντυπωσιάζει ἡ πολυσχιδής κοινωνική, πολιτιστική, ἐκπαιδευτική καί ἱεραποστολική δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Μετά τό σοβαρό πλῆγμα πού ἐδέχθη ὁ Κυπριακός Ἑλληνισμός τό 1974, ἡ Πίστη στόν Θεό, ἡ δημιουργικότητα τοῦ λαοῦ καί ἡ ἐλπίδα γιά ἕνα καλύτερο μέλλον, ὁδήγησαν τήν κυπριακή κοινωνία σέ ταχύτατα βήματα προόδου καί ἀναδημουργίας. Ἡ Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου διαδραμάτισε καί συνεχίζει νά διαδραματίζει ἕνα σημαντικό καθοδηγητικό ρόλο σ’ αὐτή τήν προσπάθεια, τήν ὁποία θαυμάζει κάθε ἐπισκέπτης τῆς Κύπρου γιά τήν ἀνύστακτη καί συνεχή φροντίδα σας, μέ στόχο τόν ἐπαναπατρισμό τῶν λεηλατημένων ἐκκλησιαστικῶν θησαυρῶν τοῦ κατεχομένου τμήματος, καί γιά τήν διεθνή καταγγελία καί ἐνημέρωση γύρω ἀπό τό σοβαρότατο αὐτό πρόβλημα.
Οἱ κοινοί μας ἀγῶνες, οἱ κοινές ρίζες, τά κοινά προβλήματα καί οἱ κοινοί ὁραματισμοί, ἐπιβάλλουν νά εἴμαστε ἑνωμένοι καί σταθεροί στίς πατροπαράδοτες Χριστιανικές, ἱστορικές, πολιτιστικές καί μορφωτικές ἀξίες μας, χωρίς νά ἀπεμπολοῦμε τίς παραδόσεις μας, ἀλλά καί χωρίς νά ἀρνούμαστε τόν διάλογο καί τήν εἰρηνική συνύπαρξη μέ τούς ἄλλος πολιτισμούς.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα, Μακαριώτατε, γιά τή λαμπρή καί ἐγκάρδια αὐτή ὑποδοχή καί σᾶς περιμένουμε μέ χαρά σύν Θεῷ στήν Ἀθήνα.

Προηγούμενη σελίδα