ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Χαιρετισμός Μακαριωτάτου στην διαδικτυακή εσπερίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας (6 Ιουνίου 2021)

6/6/2021

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητε,

Ἀγαπητοί μου Μακεδόνες,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μέ ἰδιαίτερη χαρά ἀπευθύνομαι στό ἐκλεκτό ἀκροατήριο τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἑσπερίδας, τήν ὁποία διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολή σας στό Ἀμύνταιο, μέ θέμα: «Ἀγῶνες καί θυσίες στή Μακεδονία γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία. Τοπικοί Νεομάρτυρες, Ἥρωες καί Ἀγωνισταί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821».

Ἡ ἐφετινή ἐπέτειος τῆς συμπληρώσεως τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 δίνει σέ ὅλους μας τήν εὐκαιρία νά θυμηθοῦμε τίς ἡρωικές μορφές τῶν ἀγωνιστῶν, νά ἀναδείξουμε τήν θυσία τῶν κληρικῶν καί τῶν μοναχῶν, νά μελετήσουμε τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων, ἀλλά καί νά προσφέρουμε διδάγματα καί μηνύματα στήν νεολαία μας, ὥστε νά ὁραματισθεῖ ἕνα καλύτερο μέλλον γιά τήν Ἑλλάδα καί τήν Ἀνθρωπότητα.

Τά ἰδανικά τῶν ἀγωνιστῶν ἦσαν Ἑλληνορθόδοξα, ἀλλά καί οἰκουμενικά. Ἄλλωστε, τόν ἀγῶνα εἶχαν προετοιμάσει ἁγιασμένες μορφές Νεομαρτύρων καί ἡρωικές μορφές κλεφταρματολῶν καί διδασκάλων τοῦ Γένους. Τόν ἀγῶνα τοῦ 1821 προετοίμασαν μέ τά κηρύγματά τους σπουδαῖοι ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες, ὅπως ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, στόν ὁποῖον θά ἀναφερθεῖ τό Συνέδριό σας. Δέν ἦταν ἡ πρώτη φορά πού οἱ Ἕλληνες ἐξεγέρθηκαν κατά τῶν Ὀθωμανῶν. Εἶχαν προηγηθεῖ δεκάδες ἐπαναστατικά κινήματα, τοπικά ἤ πανελλήνια, τά ὁποῖα ὅμως δέν πέτυχαν τόν σκοπό τους. Παρά τήν καταπίεση, ἡ «μαγιά» τοῦ Ἑλληνισμοῦ διατηρήθηκε. Τό 1821 τό δημιούργησαν οἱ πρόγονοί μας πού κράτησαν Πίστη καί Πατρίδα μέσα στήν ψυχή τους, πού δέν ἀλλαξοπίστησαν.

Ὁ Ἑλληνισμός τῆς Μακεδονίας ὑπῆρξε πρωτοπόρος καί σ΄ αὐτήν τήν ἐθνική προσπάθεια. Ἡ Μακεδονία συμμετεῖχε σέ ὅλους τούς ἀγῶνες μετά τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Δέν λησμονοῦμε τούς Δυτικομακεδόνες συντρόφους τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ, τόν Νεομάρτυρα Ἅγιο Δημήτριο ἀπό τήν Σαμαρίνα, τόν Νεομάρτυρα Ἅγιο Ἀγαθάγγελο ἀπό τήν Φλώρινα, τήν Νεομάρτυρα Ἁγία Χρυσῆ ἀπό τήν περιοχή τῆς Ἀριδαίας καί πλῆθος ἄλλων Νεομαρτύρων, πού ἕδρασαν ἤ θυσιάστηκαν στήν μακεδονική γῆ. Τιμοῦμε τίς ἐξεγέρσεις τοῦ 1821 καί τοῦ 1822 στήν Μακεδονία, ἔστω κι ἄν ἡ περιοχή δέν ἀπελευθερώθηκε τότε λόγῳ τῆς ἰσχυρῆς παρουσίας ὀθωμανικῶν δυνάμεων. Τιμοῦμε, βεβαίως, καί τήν συμβολή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖο καθοδηγοῦσε πνευματικά τό Γένος κατά τήν διάρκεια τῆς δουλείας καί τό ὁποῖο ἔδωσε δύο μάρτυρες Πατριάρχες καί δεκάδες μάρτυρες Ἐπισκόπους κατά τά ἀντίποινα τῶν Τούρκων γιά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση.

Σᾶς εὔχομαι καλή ἐπιτυχία μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί σᾶς προτρέπω νά διαδώσετε τά πορίσματα τῆς σημερινῆς Ἑσπερίδος σέ εὐρύ κοινό καί ἰδιαιτέρως στούς νέους μας καί τίς νέες μας. Ἄς ξεδιψάσουμε τά παιδιά μας «μέ τό ἀθάνατο κρασί τοῦ Εἰκοσιένα»!


Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης
ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

Προηγούμενη σελίδα