ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα στή διαδικτυακή ἐκδήλωση πού διοργανώνει τό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπό τόν τίτλο: «200 ΧΡΟΝΙΑ, Η μνήμη ως έμπνευση για τους Έλληνες και Φιλέλληνες του κόσμου» (Πεντέλη, 12 Ἰουνίου 2021)

12/6/2021

Πανιερώτατε Μητροπολῖτα Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννη,
Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,


Μέ ἰδιαίτερη χαρά εὐλογοῦμε τή διαδικτυακή ἐκδήλωση πού διοργανώνει τό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στό πλαίσιο τῶν ἑορτασμῶν γιά τή συμπλήρωση 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση.

Ἡ χαρά μου ἔγκειται στό γεγονός ὅτι ὅλοι ἐσεῖς, νέοι ἄνθρωποι, διψᾶτε νά μάθετε τήν ἱστορία, νά στοχασθεῖτε ἀφορμώμενοι ἀπό τά γεγονότα της, ὥστε νά μήν παραδοθοῦν στή λήθη, ἀλλά νά παραμείνουν ζωντανά καί ἱκανά νά νοηματοδοτοῦν διαχρονικά τίς ζωές μας.

Ἡ ἱστορία ἀποτελεῖ τήν καταγραφή συγκεκριμένων γεγονότων, τῶν ὁποίων ἡ ἰσχύς δέν περιορίζεται στό παρελθόν, ἀλλά ἐκτείνουν τή δυναμική τους στό σήμερα καί τό αὔριο. Ἡ αὐτοθυσία τῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἡ ἀγάπη τους γιά τήν Πατρίδα, ἡ φιλοτιμία τους, ἡ ἀφιλοχρηματία τους, ἡ θυσιαστική τους προσφορά στούς συνέλληνες εἶναι μερικά μόνον ἀπό τά διαχρονικά μηνύματα πού καταγράφει ἡ ἐξιστόρηση τῶν γεγονότων ἐκείνης τῆς περιόδου.

Ἡ διατήρηση τῆς μνήμης βοηθᾶ καί στή δική μας, τήν προσωπική καί κοινωνική ἀξιολόγηση. Ἐάν, δηλαδή, 200 χρόνια μετά συνεχίζουμε νά ἐμπνεόμαστε ἀπό τά ἰδανικά ἐκείνων, ἐάν καί ἐμεῖς ἀντιμετωπίζουμε μέ τόν ἴδιο ἡρωισμό τίς ἀπειλές τῶν συγχρόνων τυράννων πού ἐπιβουλεύονται τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου, τῆς σκέψεώς μας, πού ἐπιθυμοῦν νά μᾶς χειραγωγοῦν μέ κάθε τρόπο.
Πέραν ὅμως τῆς χαρᾶς, νιώθω καί ἱκανοποίηση γιά τήν ἀποψινή ἐκδήλωση, διότι τό μέσο προσεγγίσεως τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 εἶναι ἡ τέχνη. Ἀποτελεῖ τόν καλύτερο τρόπο νά εἰσαχθεῖτε στόν χωρόχρονο τῶν γεγονότων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, καλλιεργώντας τήν πολιτισμική σας συνείδηση. Ταυτόχρονα, ἐνδυναμώνετε τή στοχαστική σας διάθεση καί τήν κριτική ἱκανότητα ἔναντι τῶν ὅσων συνέβησαν τότε. Γιά νά καταλήξετε στήν ἀπόκτηση ἐλεύθερης σκέψης, ἀνοικτοῦ μυαλοῦ καί στήν ἐφαρμογή κριτηρίων στήν προσέγγιση τῆς πραγματικότητας.

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους, θά θέλαμε νά εὐχαριστήσουμε τόν Διευθυντή τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννη, τόν ἀεικίνητο καί Σεβάσμιο Γέροντα, γιά τήν ἔμπνευση, τή διοργάνωση καί τήν ὑλοποίηση τῆς ἀποψινῆς ἐκδηλώσεως. Ἡ λιπαρά παιδεία, ἡ πολυχρόνια διδακτική ἐμπειρία καί ἡ διαρκής ἀγάπη του γιά τούς νέους τόν ὁδηγοῦν σέ ὠφέλιμες συναντήσεις, ὅπως ἡ τωρινή.

Σᾶς εὐλογοῦμε ἐκ βάθους καρδίας καί εὐχόμεθα οἱ ἥρωες τοῦ 1821, νά ἀποτελοῦν τά πρόσωπα πού θά σᾶς ἐμπνέουν, θά σᾶς καθοδηγοῦν καί θά φωτίζουν τήν καθημερινότητά σας.

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν διαπύρων

† Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, Πρόεδρος

Προηγούμενη σελίδα