ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα Μακαριωτάτου για τις εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας εις Μνήμην Μητροπολίτου Νικηφόρου

30/5/2008

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καστορίας κ. Σεραφείμ,

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σᾶς συγχαίρει γιά τήν πρωτοβουλία σας νά διοργανώσετε ἐκδηλώσεις μνήμης καί τιμῆς ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντήκοντα (50) ἐτῶν ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Καστορίας κυροῦ Νικηφόρου. Τέτοιες ἐκδηλώσεις ἀποδεικνύουν τόν σεβασμό, τόν ὁποῖο τρέφει ἡ Ἐκκλησία μας πρός τούς Ἱεράρχες καί τούς λοιπούς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι διηκόνησαν εὐδοκίμως τό Ἱερό Θυσιαστήριο καί ἐποίμαναν μέ δικαιοσύνη καί σύνεση τόν λαό τοῦ Θεοῦ καί μάλιστα σέ δύσκολες περιστάσεις.

Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Νικηφόρος Παπασιδέρης ὑπῆρξε τέκνο τῆς ἱστορικῆς περιοχῆς τῆς Καστορίας καί ὁ Θεός τόν ἔταξε νά διακονήσει τήν πατρώα γῆ ὡς Ἐπίσκοπος κατά τήν περίοδο 1936-1958. Ἡ παρουσία του ὡς μαθητοῦ στήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης καί ἡ φοίτησή του στήν Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς ἰδίας Σχολῆς, καθώς καί ἡ ὑπηρεσία του ὡς διακόνου στά Γραφεῖα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τόν βοήθησαν νά γαλουχηθεῖ μέ τά Ἱερά Γράμματα καί νά ἀνδρωθεῖ πνευματικῶς μέ τά νάματα τῆς ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως καί μέ τόν σεβασμό πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία. Ἐξ ἄλλου ἡ μοναχική του κουρά καί ἡ ἐγκαταβίωση στήν Ἱερά Μονή τῆς Ζάβορδας, τήν ὁποία ἵδρυσε ὁ προστάτης τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας Ὅσιος Νικάνωρ ὁ θαυματουργός, καθώς καί ἡ περίοδος τῆς ἡγουμενείας του στήν Μονή αὐτή, τοῦ μετέδωσε τήν ἀγάπη πρός τήν ἀσκητική ζωή καί τοῦ ἐνεφύσησε τήν προσήλωση πρός τήν ἀδιάλειπτη προσευχή καί πρός τήν ἀρετή τῆς ταπεινοφροσύνης.

Ἀκόμη δέ ἡ διακονία του ὡς Γραμματέως στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν ἐν Ἀθήναις παραμονή του ὑπῆρξε μία γόνιμη περίοδος προσφορᾶς καί ὡριμάνσεως γιά τόν μακαριστό Μητροπολίτη Νικηφόρο. Εἶχε τήν σπάνια εὐκαιρία νά ὑπηρετήσει καί στό διοικητικό κέντρο τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί στίς διοικητικές ὑπηρεσίες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐνισχύων ἔτσι τούς ἀρρήκτους πνευματικούς καί ἱστορικούς δεσμούς μεταξύ Φαναρίου καί Ἀθηνῶν.

Ὡς ποιμενάρχης τῆς ἀκριτικῆς Μητροπόλεως Καστορίας ὁ ἀοίδιμος Νικηφόρος ἐκλήθη νά ἀντιμετωπίσει τίς βαρύτατες καί ὀδυνηρές συνέπειες τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου καί τῆς ἐχθρικῆς κατοχῆς καί ἐμερίμνησε μέ πατρική ἀγάπη καί εἰλικρινές ἐνδιαφέρον γιά τά θύματα τοῦ πολέμου, γιά τούς ἀστέγους, τούς πεινασμένους καί τά ὀρφανά. Φρόντισε μέ τά λόγια καί τά ἔργα του νά ἑνώνει τούς ἀνθρώπους καί νά ἐπουλώνει τά τράυματα τῶν διαφόρων διχασμῶν πού ταλαιπώρησαν τόν λαό μας. Ὑπῆρξε πράγματι ἕνας Ἱεράρχης μέ βαθειά Πίστη, ἐκκλησιαστικό ἦθος, εὐρυτάτη παιδεία καί εἰλικρινῆ συναίσθηση καθήκοντος.

Σεβασμιώτατε, Εὐχόμεθα καλή ἐπιτυχία στίς ἐκδηλώσεις σας καί παρά Θεοῦ εὐόδωση κάθε καλοῦ ἔργου σας. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Νικηφόρου !

Προηγούμενη σελίδα