ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα Μακαριωτάτου γιά τήν 2α Ἐπιστημονική Ἡμερίδα μέ θέμα «ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ»

19/6/2008

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεε,

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ ἰδιαίτερη εὐχαρίστηση πληροφορήθηκε τήν διοργάνωση τῆς 2ας Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδος μέ θέμα «ΚΑΤΑΚΟΜ-ΒΕΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ» (21.6.2008). Ἡ ἀνάληψη τῆς ὀργανωτικῆς εὐθύνης ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου καί τόν Δῆμο Μήλου, ἡ φιλοξενία ἀπό τό Συνεδριακό Κέντρο Μήλου «Γεώργιος Ἠλιόπουλος», καθώς καί ἡ παρουσία καί συμμετοχή τῶν ἐκλεκτῶν ἐπιστημόνων - ὁμιλητῶν ἀποτελοῦν ἐγγύηση γιά τήν ἐπιτυχία τῆς Ἡμερίδος.

Οἱ Κατακόμβες τῆς Μήλου εἶναι μία τρανή ἀπόδειξη τῆς εὐλαβείας καί τῆς Χριστιανικῆς πίστεως τοῦ λαοῦ μας ἀπό τούς πρώτους Χριστιανικούς χρόνους. Ἡ ὕπαρξή τους ἐπί ἑλληνικοῦ ἐδάφους καταδεικνύει ὅτι ὁ ἑλληνικός λαός προσεχώρησε ἑκουσίως καί προθύμως στό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καί ἀγωνίσθηκε γιά τήν διάδοσή του μέ κάθε τρόπο καί παρά τίς ἀντίξοες συνθῆκες. Οἱ Κατακόμβες ὑπῆρξαν τό μεγάλο κοινοτικό νεκροταφεῖο τῶν πρώτων Χριστιανικῶν χρόνων, ἀλλά καί τόπος λατρείας γιά τούς Χριστιανούς τοῦ νησιοῦ. Ἀποτελοῦν γιά τούς κατοίκους τῆς συγχρόνου Ἑλλάδος μία ὑπενθύμιση τοῦ καθήκοντός μας καί τῆς ὑποχρεώσεως, τήν ὁποία ἔχουμε, νά συνεχίζουμε τόν ἀγῶνα γιά τήν διάδοση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀποκαλυφθείσης Ἀληθείας.

Ἐπιπλέον οἱ Κατακόμβες τῆς Μήλου δίνουν τήν εὐκαιρία σέ κάθε ἐρευνητή καί μελετητή νά καταγράψει ἐντυπωσιακά στοιχεῖα ἀπό τήν ζωή, τήν λατρεία, τήν τέχνη καί τά ἔθιμα τῶν πρώτων Χριστιανῶν. Οἱ ἐπιγραφές, οἱ ὁποῖες σώζονται μέχρι σήμερα εἶναι σημαντικές γιά τίς πληροφορίες πού μᾶς παρέχουν σχετικά μέ τά ἀξιώματα τοῦ ἀρχαίου κλήρου, τά ὀνόματα τῶν πρώτων Χριστιανῶν, καί τήν πίστη τους στούς ἀγγέλους προστάτες τῶν τάφων. Δικαίως, λοιπόν, ὁ τίτλος τῆς Ἡμερίδος σας χαρακτηρίζει τίς κατακόμβες τῆς Μήλου, ὡς Μνημεῖο μοναδικῆς θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς ἀξίας.

Σεβασμιώτατε,
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἐπιθυμεῖ νά ἐκφράσει γιά μία εἰσέτι φορά τά συγχαρητήριά Της πρός τό πρόσωπό σας, διότι γνωρίζει τό συνεχές ἐνδιαφέρον σας καί τήν ἀμέριστη φροντίδα σας γιά τήν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν, οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς στόχο τήν ἀξιοποίηση καί ἀνάδειξη τοῦ παλαιοτάτου τούτου χριστιανικοῦ μνημείου τῆς Ἑλλάδος. Ἔμπρακτη ἀπόδειξη τοῦ ἐνδιαφέροντος καί τῶν κόπων σας, Σεβασμιώτατε, ἀποτελεῖ καί ἡ πρόοδος τοῦ ἔργου «Ἐπεμβάσεις στερέωσης, προστασίας καί βελτίωσης ἐπισκεψιμότητας Κατακομβῶν Μήλου». Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά διατηρεῖτε πάντοτε ἀγαστή συνεργασία μέ τούς ἐκπροσώπους τῆς Πολιτείας, τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἐπιστήμης καί τῆς ἐπιχειρηματικῆς δραστηριότητος ὥστε νά συντονίζονται ἁρμονικῶς καί νά προοδεύουν ἀπροσκόπτως ὅλες οἱ ἐπιτελούμενες ἐργασίες.

Εὐχόμεθα Καλή Ἐπιτυχία καί εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἡμερίδος. Εἴθε ὁ Κύριος νά εἶναι συμπαραστάτης σέ κάθε καλό ἔργο σας.

Προηγούμενη σελίδα