ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών

26/6/2021

Ἡ σημερινή παγκόσμια ἡμέρα κατά τῶν ναρκωτικῶν βρίσκει τή χώρα μας ἀλλά καί ὁλόκληρο τόν πλανήτη ἀντιμέτωπο μέ τήν προσπάθεια του νά ἐπανέλθει σέ μία κανονικότητα. Τά ναρκωτικά ὑπῆρξαν γιά πολλούς ἀνθρώπους ἕνα ψεύτικο καταφύγιο κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας καί φυσικά καμία κανονικότητα δέ μπορεῖ νά ἐπανέλθει καί νά ὑπάρξει ὅσο ἡ σκιά τῶν ἐξαρτήσεων πέφτει στίς ζωές τόσων συνανθρώπων μας.

Παρόλες τίς ἀντιξοότητες ὅμως κάποιοι ἔκαναν τήν ὑπέρβαση καί ἐπέλεξαν τή ζωή, τή δημιουργία, τήν ἀγάπη καί τήν ἐλπίδα. Δέν ἀποδέχτηκαν ὡς νικητή τῆς καθημερινότητάς τους τόν φόβο καί τόν θάνατο καί θύμισαν σέ ὅλους μας πώς ἡ ἀνθρώπινη φύση κρύβει ἕνα ἀξιοθαύμαστο μεγαλεῖο.
Αὐτόν τόν ἀγώνα καί αὐτήν τήν προσπάθεια τιμοῦμε φέτος ἀλλά καί κάθε χρόνο, γιά νά δώσουμε ἐλπίδα σέ ἐκείνους πού τόλμησαν νά μείνουν καθαροί καί νά ἐμπνεύσουμε ἐκείνους πού θά τολμήσουν σύντομα μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ νά βαδίσουν τό μονοπάτι τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀπεξάρτησης.

Προηγούμενη σελίδα