ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2020-2021

9/9/2020

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Σήμερα, στό ξεκίνημα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, θέλω ἀπό τήν καρδιά μου νά σᾶς εὐχηθῶ καλή πρόοδο καί ἐπιτυχία στό ὄμορφο καί ἐπίπονο ταξίδι τῆς μάθησης καί τῆς γνώσης, καί νά σᾶς διαβεβαιώσω πώς εἶμαι κοντά σας μέ τή σκέψη μου καί τήν προσευχή μου.

Ἡ καινούρια αὐτή ἀφετηρία στή σχολική σας ζωή πραγματώνεται μετά ἀπό μία καταιγιστική θύελλα τῆς γνωστῆς πανδημίας, πού ἀκόμη ταλαιπωρεῖ ὄχι μόνο τήν πατρίδα μας ἀλλά καί τούς περισσότερους λαούς τῆς γῆς. Ξέρω καλά πώς νιώθετε τή βαριά ἀτμόσφαιρα πού βασανίζει τούς ἀνθρώπους γύρω σας, εἰσπνέετε τήν ἀβεβαιότητα καί τήν ἀγωνία γιά τό ποιά μπορεῖ νά εἶναι ἡ συνέχεια καί ἡ κατάληξη αὐτῆς τῆς περιπέτειας.

Ἔχουμε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στίς εἰσηγήσεις τῶν ἐπιστημόνων καί προσευχόμαστε θερμά, ὥστε σύντομα νά βρεθοῦν λύσεις. Ἔχουμε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη καί στή Χάρη τοῦ Θεοῦ, σέ Ἐκεῖνον πού στέκεται πάντοτε στό πλάι ὅσων πορεύονται μέσα ἀπό δυσκολίες καί προβλήματα.

Εἶναι ἀφελές τό νά μήν προβληματίζεται κανείς γιά τίς ἀνυπέρβλητες δυσκολίες τῆς ἐποχῆς μας. Ὅσο ὅμως βαριά καί γκρίζα κι ἄν εἶναι ἡ ἀτμόσφαιρα γύρω σας, ἐσεῖς εἶστε ὁ καθαρός ὁρίζοντας, τό μέλλον καί ἡ ἐλπίδα. Κανείς δέν μπορεῖ νά σᾶς στερήσει τό δικαίωμα νά ὀνειρεύεστε, νά χαίρεστε τήν καθημερινότητα, νά ἐλπίζετε, νά χτίζετε τά ὁράματά σας.

Εἶστε ἡ συνέχεια ἑνός λαοῦ πού ξέρει νά ἀγωνίζεται, πού πολλές φορές μέσα στήν ἱστορία ἀναγεννήθηκε μέσα ἀπό τίς στάχτες καί τά συντρίμμια καί στάθηκε ὄρθιος, κερδίζοντας τόν ἔπαινο καί τήν ἀναγνώριση ὅλου τοῦ κόσμου. Κι αὐτό γιατί γνωρίζουμε καλά πώς ὑπάρχει Σταυρός καί Ἀνάσταση, πώς κάθε ἀνηφοριά ὁδηγεῖ τελικά στήν καταξίωση, πώς κανένας ἀγώνας δέν μπορεῖ νά εἶναι μάταιος.

Ἐκεῖ πού οἱ ἄνθρωποι μπορεῖ σήμερα νά βλέπουν τήν ἐρημιά καί τήν ἀπομόνωση, δικό σας χρέος εἶναι τώρα, στήν αὐγή τῆς νιότης σας, νά ἐνεργοποιήσετε καί νά ἀξιοποιήσετε τίς δυνάμεις σας στή μελέτη, στήν κατάκτηση τῆς γνώσης, στήν ἀναβάθμιση τῆς ποιότητας τῆς παιδείας μας ξεκινώντας ὁ καθένας ἀπό τόν ἑαυτό του!

Ριχθεῖτε μέ θάρρος στό στίβο. Μέ ἐλπίδα, μέ αἰσιοδοξία, μέ καθαρό βλέμμα. Ἐσεῖς εἶστε πού θά μεταμορφώσετε τήν κρίση σέ εὐκαιρία, σέ εὐλογημένο προνόμιο ἀναγέννησης.
Σᾶς τό εὔχομαι ὁλόψυχα. Καλή σχολική χρονιά! Καλή πρόοδο!

O AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
+ O AΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

Προηγούμενη σελίδα