ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου προς τους Διαγωνιζόμενους στις Πανελλαδικές εξετάσεις

31/5/2019

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ πολλή ἀγάπη καί εἰλικρίνεια θέλω σήμερα νά ἑνώσω –δίπλα στή δικαιολογημένη ἀγωνία σας καί τήν ἐπίπονη προσπάθειά σας- τίς πατρικές εὐχές μου γιά καλή ἐπιτυχία στίς πανελλαδικές ἐξετάσεις, πρός ὅλους τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες πού συμμετέχουν σέ αὐτές.

Γνωρίζω πόσο σημαντική εἶναι ἡ συμμετοχή σας στίς ἐξετάσεις αὐτές καί πόσο θα ἐπηρεάσει τή μελλοντική σας σταδιοδρομία. Γι’ αὐτό καί στέκομαι κοντά σας, συμμεριζόμενος το ἄγχος, προτείνοντας τήν ψυχραιμία καί τήν ὀργανωτικότητα, θαυμάζοντας τήν ἀποφασιστικότητά σας, θυμίζοντας πώς ἡ ἐπιτυχία στίς πανελλαδικές ἐξετάσεις εἶναι μέν σημαντική, ὡστόσο δεν ἀποτελεῖ μονόδρομο, καθώς θα ὑπάρξουν πολλές ἀκόμη εὐκαιρίες στή ζωή σας, γιά νά σᾶς δώσουν τή δυνατότητα νά πετύχετε τούς στόχους σας καί νά ἐκπληρώσετε τά ὄμορφα ὄνειρά σας.

Ἡ ζωή φυσικά δέν σταματᾶ στά ὅποια ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεων. Νέες κορυφές και προκλήσεις θά γεννιοῦνται διαρκῶς στό δρόμο τῆς ζωῆς σας καί θά σᾶς καλοῦν σέ ἀγώνα ἔντιμο καί προσηλωμένο. Ἡ κοινωνία μας θά σᾶς ἔχει πάντοτε ἀνάγκη, θά χρειάζεται τόν ἐνθουσιασμό σας, τίς ἰδέες σας, τήν προοπτική σας.

Καλή δύναμη σέ ὅλους. Νά ἔχετε πάντοτε τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στίς ενέργειές σας γιά νά πραγματώσετε ὅλα τά ὄνειρά σας.

Εὔχομαι καλή δύναμη καί στούς γονεῖς σας καθώς καί στούς ἐκπαιδευτικούς λειτουργούς μας, νά σᾶς στηρίξουν σωστά καί νά σᾶς βοηθήσουν στήν ὀρθή κατανόηση αὐτῆς τῆς δοκιμασίας.

Ἡ σκέψη, ἡ προσευχή καί οἱ εὐχές ὅλων μας σᾶς συνοδεύουν.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

+ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

Προηγούμενη σελίδα