ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα του Μακαριωτάτου για τις εξετάσεις

6/6/2018

Ἀγαπημένα μου παιδιά!

Ἡ δωδεκαετής πορεία σας στό σχολεῖο τελείωσε καί καλεῖστε τώρα νά λάβετε μέρος στις πανελλαδικές ἐξετάσεις προκειμένου νά εἰσαχθεῖτε στήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση. Ἡ πρόκληση μεγάλη, ὅπως καί ἡ ἐργασία, τό ἄγχος, ὁ κόπος σας.

Συμπαραστάτες στήν προσπάθειά σας ἔχετε τούς γονεῖς σας, τούς δασκάλους σας καί τά ἀγαπημένα σας πρόσωπα, καθώς καί την δική μου προσευχή καί τίς ἐγκάρδιες εὐχές μου γιά κάθε ἐπιτυχία στόν δύσκολο δρόμο πού ἐπιλέξατε.

Εἶναι ὄμορφο πού ἔχετε στόχους καί ἀκόμα ὀμορφότερο πού δείχνετε τήν θέληση νά
πετύχετε τούς στόχους αὐτούς. Ὁ καθένας καί ἡ καθεμιά ἀπό ἐσᾶς ἔχει γνώσεις, χαρίσματα και ἱκανότητες καί σᾶς τιμᾶ ἡ πρόθεσή σας νά τίς ἐμπλουτίσετε μέ τό νά τίς διευρίνετε μέσῳ τῶν πανεπιστημιακῶν σας σπουδῶν. Νά θυμᾶστε ὅμως ὅτι ἡ ζωή δέν περιορίζεται σέ αὐτές τις ἐξετάσεις. Ἡ ζωή σᾶς καλεῖ μέ τίς χαρές, τίς ἐκπλήξεις, τίς ἀνατροπές της καί ἡ εὐτυχία ἔρχεται ὅταν κάθε εὐχάριστο ἤ δυσάρεστο γεγονός μπορεῖτε νά τό μετατρέψετε σέ καλοσύνη, ταπείνωση, προσφορά, ἐλπίδα.

Εἶστε πολύ σημαντικοί γιά ὅλους μας, καί αὐτό δέν κρίνεται ἀπό τήν ἐπιτυχία σας ἤ ὄχι
στίς ἐξετάσεις. Γι᾽ αὐτό νά ξέρετε ὅτι θά εἶστε πάντα νικητές ἄν εἶστε ἀληθινοί ἄνθρωποι, μέ
ἀγάπη γιά τόν πλησίον σας, μέ σεβασμό, μέ εἰλικρίνεια καί πίστη γιά τήν ἀλήθεια.

Εὔχομαι ὁλόψυχα ὁ Χριστός νά χαριτώσει ὅλες τίς προσπάθειες καί τούς ἀγῶνες σας καί
νά σᾶς δίνει τήν δύναμη ὅ,τι κι ἄν κάνετε νά εἶστε ἄνθρωποι εὐλογημένοι καί φωτισμένοι!

Μέ πατρική ἀγάπη,
O AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

+ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

Προηγούμενη σελίδα