ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα του Μακαριωτάτου για την έναρξη της νέας κατηχητικής χρονιάς

28/9/2017

Ἀγαπητοί μου γονεῖς, Ἀγαπημένα μου παιδιά,

Ἄλλη μία κατηχητική χρονιά ἀρχίζει ἀπό σήμερα μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ μας. Ἄλλο ἕνα ταξίδι στή θάλασσα τῆς χάριτος τῆς Ἐκκλησίας μας ξεκινάει, μέ συνεπιβάτες ὅλους ἐσᾶς τούς μικρούς καί μεγάλους ταξιδιῶτες, καπετάνιο τόν Ἴδιο τόν Χριστό μας, καί πλοηγό τό Εὐαγγέλιο καί τήν ἀγάπη Του.

Τό «εἰσιτήριό» σας στό ταξίδι αὐτό εἶναι ἡ καλή σας διάθεση, τό χαμόγελο, ἡ χαρά καί ἡ λαχτάρα σας γιά μάθηση καί μοίρασμα, τά ὁποῖα μᾶς ἐμπνέουν καί μᾶς ἐπιφορτίζουν μέ εὐθύνη, δύναμη καί κουράγιο γιά νά φανοῦμε κι ἐμεῖς ἀντάξιοι τῶν προσδοκιῶν καί τῆς ἀγάπη σας.

Παρά τά προβλήματα τῶν καιρῶν μας ἡ Ἐκκλησία ἔρχεται νά δώσει φῶς κι ἐλπίδα, εὐχαριστία καί δοξολογία, ὅραμα καί δημιουργικότητα γιά τό μέλλον. Πολλές φορές τά ἐλλείμματα τῆς παιδείας καλεῖται νά τά διορθώσει μέ τό ἔργο της ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία ἀντί νά μορφώνει ἐπιθυμεῖ νά μεταμορφώνει, ἀντί νά βλέπει τούς νέους ὡς ἄτομα τούς βλέπει ὡς εἰκόνες Θεοῦ, ἀντί νά μένει στά φαινόμενα ἀνακαλύπτει τά κρυπτόμενα. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὀνομάζει τά παιδιά “ἀγάλματα χρυσά πού στολίζουν τά σπίτια τους”, κάτι πού σημαίνει ὅτι μέ ἄπειρο σεβασμό καί κατανόηση πρέπει νά μιλάμε καί νά φερόμαστε σέ ἕνα παιδί. Ἡ ἀγωγή μέ κέντρο τόν Χριστό εἶναι ἡ μόνη σίγουρη καί ἀλάνθαστη διαπαιδαγώγηση τῶν νέων καθώς αὐτό πού προσφέρει εἶναι ἱερό κι αἰώνιο καί ὄχι παροδικό κι ἐφήμερο.

Οἱ Ἱερεῖς καί ὅλοι οἱ Κατηχητές καί οἱ Κατηχήτριές σας σᾶς καλωσορίζουν στήν ὄμορφη παρέα τῆς ἐνοριακῆς σας συντροφιᾶς. Μία παρέα πού στίς χαρές καί στίς λύπες, στό γέλιο καί στή θλίψη εἶναι πιασμένη χέρι – χέρι ὥστε μέ κουράγιο καί νόημα ζωῆς νά πορευτοῦμε τόν δρόμο τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης πρός τόν ἑαυτό μας, πρός τούς συνανθρώπους μας καί πρός τόν Θεό.

Σέ συνεργασία μέ τούς γονεῖς σας θά κάνουμε ὅ,τι καλύτερο γιά νά καλλιεργήσουμε στήν ψυχή σας ἀρετές, ἀξίες, στάσεις ζωῆς, σύμφωνα μέ τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας.

Μέ τήν εὐχή νά κρούουμε διαρκῶς τίς πόρτες τῆς ἀναζήτησης τῆς Ἀλήθειας καί νά μοιραζόμαστε εὐλογημένες στιγμές, ἐλπίζουμε νά ζήσουμε γιά ἄλλη μία φορά μιά χρονιά γεμάτη στόχους, συγκινήσεις, πολύ παιχνίδι καί ψυχαγωγία πάντα μέ γνώμονα τόν σεβασμό καί τήν ἀγάπη πρός κάθε παιδί.

Μέ πατρικές εὐχές, πολλή ἀγάπη καί εὐλογία Θεοῦ,

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος


+ Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος Β΄

Προηγούμενη σελίδα