ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Χαιρετισμός κατά την υποδοχή του Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη στην Αρχιεπισκοπή

23/10/2014

«ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρά Θεοῦ, ὄνομα αῦτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήση περί τοῦ φωτός…» (Ἰω. Α΄ 6-2)

Μακαριώτατε Πατριάρχα Ἀντιοχείας καί
Πάσης Ἀνατολῆς Κύριε Ἰωάννη,
Προσφιλέστατε Ἀδελφέ τῆς Ἡμετέρας Μετριότητος,

Σᾶς καλωσορίζουμε σήμερα ἐδῶ, ἐν ταῖς Αὐλαῖς τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τῆς Πρωτοθρόνου ἐν τῇ διακονίᾳ Ἕδρας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ὡς Ἀδελφό καί ὡς Μάρτυρα πού ἔρχεται νά δώσει τή μαρτυρία τή Χριστιανική, τή μαρτυρία τήν Ὀρθόδοξη, τή μαρτυρία τῆς Πίστεως.

Σᾶς ὑποδέχομαστε στήν Ἀθήνα τοῦ Παύλου, τοῦ θείου ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας Ἡμῶν, τοῦ Πρώτου μετά τόν Ἕνα, τοῦ φλογεροῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν καί διαπρύσιου Πατέρα καί Κήρυκα τῆς Εὐρώπης.
Στα βήματα Αὐτοῦ, «τοῦ δούλου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ κλητοῦ ἀποστόλου, τοῦ ἀφωρισμένου εἰς Εὐαγγέλιον Θεοῦ» (Ρωμ. Α΄ 1-2), ἀπό τήν Ἀσία στήν Εὐρώπη ἔρχεσθε Ὑμεῖς, διάδοχος τοῦ Κορυφαίου τῶν Ἀποστόλων, τοῦ μακαρίου Πέτρου, καί τοῦ Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, γιά νά μᾶς στηρίξετε καί να στηριχθεῖτε, νά εὐλογήσετε καί νά εὐλογηθεῖτε, νά παρακαλέσετε καί νά παρακληθεῖτε.

Προκαθήμενος τοῦ Παλαιφάτου καί πολυσεβάστου, τοῦ ἱστορικοῦ καί μαρτυρικοῦ Ἀρχαίου Πατριαρχείου τῆς Μεγάλης Πόλεως Ἀντιοχείας καί Πάσης Ἀνατολῆς, Ἀδελφός πολυτίμητος, φιλέλλην καί Ἕλλην, φιλέορτος καί ἀσκητικός, θεράπων καί διδάκτωρ τῆς Θείας Λειτουργίας, εἷσθε μαζί μας σήμερα ἐδῶ ἐν τῷ Ἀρχιεπισκοπικῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, μετά τῆς Τιμίας Συνοδείας Ὑμῶν, σέ μιά ἐποχή διωγμῶν, καταπατήσεως ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί στερήσεως τῶν πατρογονικῶν Ὑμῶν ἑστιῶν καί σεβασμάτων, γιά να δηλώσετε στήν πολιτισμένη Εὐρώπη καί τούς διεθνεῖς Ὀργανισμούς ὅτι στέκεστε ἀκόμη στά πόδια σας, ὅτι δέ χάσατε τήν πίστη Σας στό Χριστό, ὅτι ἡ Ἀντιόχεια καί ἡ Δαμασκός συνεχίζουν νά ἀκτινοβολοῦν στήν Οἰκούμενη «ἑπόμενες τοῖς ἁγίοις Πατράσι» καί τοῖς ἴχνεσι τοῦ Ἀρχηγοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ οὐρανοβάμονος Ἀποστόλου Αὐτοῦ Παύλου.

Ὥς εὖ παρέστητε, Μακαριώτατε Ἀδελφέ!
Ἡ Ἀθήνα τῶν Ἁγίων, τῶν Μαρτύρων καί τῶν Ἡρώων σεμνύνεται γιά τήν ἐδῶ παρουσία Σας, γιά τήν Εἰρηνική σας ἐπίσκεψη καί σᾶς χαιρετίζει ὡς ἄγγελον εἰρήνης, ὡς μάρτυρα Χριστοῦ καί ὡς ἀγωνιστήν ὑπέρ τῶν Ὁσίων καί τῶν Ἱερῶν τῶν Χριστιανῶν Ἀδελφῶν μας τῆς Μέσης Ἀνατολῆς!

«Χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό Θεοῦ πατρός ἡμῶν καί Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ. Α΄ 7)

Προηγούμενη σελίδα