ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Πρόποση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου κατά το Επίσημο Γεύμα, το οποίο παρατίθεται προς τιμήν του από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Κύριλλο

24/5/2012

Μακαριώτατε Πατριάρχα Μόσχας και πάσης Ρωσίας Κύριε Κύριλλε, Σεβασμιώτατοι άγιοι Αδελφοί και λοιποί συνευφραινόμενοι συνδαιτυμόνες στην εκλεκτή αυτή τράπεζα.

Έκδηλη είναι η χαρά και η αγαλλίαση, οι οποίες μας διακατέχουν την παρούσα στιγμή, κατά την οποία παρακαθήμεθα στην σημερινή συνεστίαση της αγάπης. Σε αυτήν αντανακλάται και η άλλη, η ουράνια Τράπεζα του Δείπνου της αιώνιας Βασιλείας, στην οποία η άκρα φιλανθρωπία του Πανάγαθου Θεού μας αξίωσε μόλις προ ολίγου να συμμετάσχουμε από κοινού και να προγευθούμε τις δωρεές της κατά το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όπως εκεί, έτσι και εδώ ευρισκόμεθα συνηγμένοι επί το αυτό, παρέχοντες μαρτυρία περί της εν ημίν αγάπης και ενότητος εν τη πίστει.

Κατά την στιγμή αυτή, δόξα και αίνον αναπέμπομε στον Θείο Δομήτορα της Εκκλησίας, διότι μας αξίωσε της ευλογίας και της πλουσιωτάτης εμπειρίας της φιλαδέλφου συναναστροφής και επικοινωνίας μαζί Σας. Θεωρούμε ιδιαίτερη ευλογία το γεγονός ότι η έναρξη της Επισήμου παρ’ Υμίν Ειρηνικής Επισκέψεως συμπίπτει με την μέγαλη δεσποτική εορτή της θείας Αναλήψεως και συγχρόνως με την ιερά μνήμη των Αγίων Ελλήνων αυταδέλφων Κυρίλλου και Μεθοδίου, φωτιστών των Σλάβων, οι οποίοι διέδωσαν στους σλαβικούς λαούς την ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία του Αναστάντος και εις ουρανούς αναληφθέντος Σωτήρος. Σήμερα λοιπόν, ημέρα κατά την οποίαν η Υμετέρα Μακαριότης άγει τα σεπτά Αυτής Ονομαστήρια, δραττόμεθα της ευκαίριας να εκφράσουμε προς Αυτήν όχι μόνο τα ημέτερα αδελφικά εν Χριστώ αισθήματα βαθείας τιμής και ειλικρινούς αγάπης προς το σεπτό Της πρόσωπο, αλλά και εκείνα σύμπαντος του ευσεβούς Κλήρου και του θεολέκτου Λαού της εν Ελλάδι αδελφής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Αφίχθημεν ενταύθα, Αγιώτατε αδελφέ, κατά την Επίσημη αυτή Ειρηνική Επίσκεψη προς Σας, για να διατρανώσωμε και να προαγάγωμε περαιτέρω τους έκπαλαι υφισταμένους ισχυρούς και αδιαρρήκτους δεσμούς αδελφικής αγάπης και φιλίας, οι οποίοι εδράζονται επί της ασαλεύτου πέτρας της κοινής ορθοδόξου μας πίστεως.

Ήλθαμε προς Σας, όχι μόνο για να εκπληρώσωμε την υπό του έθους της Εκκλησίας μας επιβαλλομένη Ειρηνική Επίσκεψη, ως Προκαθήμενος της Αγιωτάτης εν Ελλάδι Ορθοδόξου αδελφής Αυτής, αλλά και για να υπαντήσωμε τον πολύπαθο, τον ευσεβή και μαρτυρικό ομόδοξο και πνευματοφόρο αδελφό Λαό της Ορθοδόξου Ρωσίας και να εκφράσωμε προς αυτόν την ειλικρινή αγάπη και τον θαυμασμό μας και, κυρίως, για να βιώσωμε την εν πνεύματι χαρά της κοινωνίας μετά της Υμετέρας Μακαριότητος, του Σεπτού Προκαθημένου της Αγιωτάτης και θαυμαστής αυτής Ορθοδόξου αδελφής Εκκλησίας, μετά της περί Υμάς σεπτής χορείας των αδελφών αγίων Ιεραρχών.

Επιπλέον, προσήλθαμε ως ταπεινοί προσκυνητές, για να κλίνωμε τα γόνατα με δέος ενώπιον των ιερών και χαριτοβρύτων λειψάνων των ενδόξων και μεγάλων Ρώσων Αγίων, παλαιών και νέων, οι οποίοι, δια της αμέμπτου βιοτής, των ασκητικών αγώνων και του μαρτυρικού τους θανάτου εκλέισαν και εδόξασαν την ρωσική γη καθιστώντας την όντως «αγίαν Ρωσίαν». Ήλθαμε για να αντλήσωμε εξ αυτών ευλογία και ενίσχυση στην υψηλή διακονία του ευσεβούς λαού του Κυρίου, του οποίου ελέω Θεού κατέστημεν πνευματικός χειραγωγός και Ποιμήν εν Χριστώ Ιησού, μετά της περί ημάς περικλεούς Ιεραρχίας.

Με αισθήματα ειλικρινούς αγάπης και υψίστης τιμής, Μακαριώτατε, υψώνομε το ποτήριο, με την ψυχή και την καρδιά μας δεόμενοι προς τον Κύριο να διαφυλάττει, να ενισχύει και να γεραίρει την Μακαριότητά Σας, τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας Κύριο Κύριλλο, με υγεία αμετάπτωτη και λαμπρά ποιμαντορία, για το καλό της Αγιωτάτης μας Εκκλησίας.

Προηγούμενη σελίδα