ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα γιά τό «1ο Ἀντάμωμα τῶν ἁπανταχοῦ Πισοδεριτῶν»

8/7/2011

8 ἕως 10 Ἰουλίου 2011

Μέ βαθειά χαρά ἀπευθύνουμε τόν εὐφρόσυνο χαιρετισμό μας πρός τήν πρώτη αὐτή συνάντηση τῶν ἁπανταχοῦ Πισοδεριτῶν, ἐπαινώντας ἐγκαρδίως τούς ἀγαπητούς διοργανωτές καί καλωσορίζοντας ὅλους τούς ἐκλεκτούς συμμετέχοντες στήν πολύτιμη αὐτή συνάντηση.
Καί εἶναι πράγματι μοναδικό καί ἀτίμητο τό συναίσθημα ἐπιστροφῆς στήν πατρῴα γῆ, μέ τήν πλούσια ἐντόπια ἱστορία, τήν μακραίωνη ἑλληνική κληρονομιά, τήν θερμουργό χριστιανική πίστη καί τήν ἰδιαίτερη φυσική ὀμορφιά μέ τήν ὁποία προίκισε ὁ Θεός τήν εὐλογημένη αὐτή περιοχή τῆς Μακεδονίας μας.
Ἀναδιφώντας ἐπί τῶν ἱερῶν ἰχνῶν τῶν πατέρων σας, ἰχνηλατοῦμε τήν πορεία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τή διαδρομή τῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ, ἡ ὁποία διέτρεχε τήν γενέθλια γῆ σας ὥς τήν Βασιλεύουσα, ἀλλά καί τίς ὁδούς τῶν πραγματευτῶν καί τῶν ἐθνικῶν ἡρώων κατά τήν νεώτερη περίοδο. Διερχόμαστε μέ θαυμασμό πλησίον καί ἐντός τῶν βυζαντινῶν ἐκκλησιῶν, ὅπου εὐκλεεῖς ἄνδρες διήνυσαν τά ἴδια βήματα, γεμᾶτοι ἀφοσίωση στό ὅραμα τῆς ἑνωμένης Ἑλλάδας καί ἰδιαίτερα τῆς ἐλεύθερης Μακεδονίας, ἀλλά καί τῆς εἰρηνικῆς ἐν Χριστῷ ἑνότητος καί συνυπάρξεως τῶν λαῶν. Ἱστορικά ἱερά καθιδρύματα, ὅπως ἡ μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς μέ τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους καί ἡ Μοδέστειος Σχολή, ἀλλά καί ἡ ἀκτινοβολία τοῦ συγγραφικοῦ καί ἀγωνιστικοῦ ἔργου τοῦ Νικολάου Κασομούλη, μαρτυροῦν τήν ἀδιάλειπτη καί ἀπαρασάλευτη συνέχεια τῆς παράδοσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Πίστης μας.
Εὐχόμαστε τόσο ἡ Ἐκκλησία μας, ὅσο καί ἡ ἰδιαίτερη πατρίδα πού σᾶς συγκεντρώνουν σήμερα στήν ἀγκαλιά τους, νά ἐξακολουθήσουν καί στούς δυσμενεῖς καιρούς μας νά συντονίζουν τούς κτύπους τῶν καρδιῶν σας καί τόν ψυχικό παλμό. Καί ἄν ὁ βαθύτερος ἱστορικός μας πυρήνας, ὅπως θεμελιώνεται γύρω ἀπό τήν γενέτειρά μας καί τόν τόπο καταγωγῆς, μᾶς δίνει τόση δύναμη καί πληρότητα, εἶναι γιατί δέν τόν διατηροῦμε ἁπλῶς καί μόνο ὡς ὡραία ἀνάμνηση, οὔτε ὡς ἐπίφαση ἀξιῶν καί στάσεων καί μέσο ἰδιοτελοῦς ἐξασφάλισης, ἀλλά τόν βιώνουμε ὡς ἐσώτερο ψυχικό δεσμό, κοινό κτῆμα καί ψυχική περιουσία μας, καλλιεργώντας τή συνείδησή του μέ δημιουργική πνοή.
Εὐχαριστώντας τόν ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητο καί συγχαίροντας ἐγκαρδίως τούς συντελεστές, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν στήν ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς συνάντησης, τόν Ἀξιότιμο κ. Δήμαρχο Πρεσπῶν, τόν Δασικό Συνεταιρισμό Πισοδερίου καί τόν Σύλλογο τῶν Ἁπανταχοῦ Πισοδεριτῶν, σᾶς εὔχομαι μέ ὅλη μου τήν καρδιά καί τήν πατρική ἀγάπη κάθε εὐόδωση καί ἐπιτυχία μέ τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας, ὥστε αὐτό τό Ἀντάμωμα νά ἀποβεῖ ἀρχή ἀκόμα μεγαλύτερης ἰσχυροποίησης τῶν δεσμῶν καί διεύρυνσης τῆς ἐπικοινωνίας τῶν ἐντοπίων καί τῶν ἀπό παντοῦ συνελθόντων Πισοδεριτῶν, καί ὅλοι νά ἐφοδιασθεῖτε μέ νέες πολύτιμες ἐμπειρίες πρός συνέχιση τοῦ πνευματικοῦ σας ἀγώνα, ὁ καθένας στόν οἰκεῖο χῶρο του.


Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης,

† Ο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος
Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ

Προηγούμενη σελίδα