ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ������������������

Προηγούμενη σελίδα

Ευχαριστήριος Επιστολή του Αρχιεπισκόπου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη

27/11/2010

Διαβάστε την επιστολή, επιλέγοντας εδώ.
(αρχείο PDF)

Προηγούμενη σελίδα