ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ Νέου Σχολικοῦ ἔτους 2009-10

10/9/2009

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Πρίν ἀπό πολλά χρόνια ἕνα παιδί, ἕνας μικρός πρίγκηπας, συνάντησε ἕνα γεωγράφο ὁ ὁποῖος κατέγραφε σέ ἕνα μεγάλο βιβλίο, βουνά, ποτάμια καί ἀστέρια. Τὸ παιδί ζήτησε ἀπό τό γεωγράφο νά καταγράψει τό λουλούδι του. Ὁ γεωγράφος ὅμως τοῦ εἶπε:
-Τά λουλούδια δέν τά γράφουμε.
-Καί γιατί; Ἀφού εἶναι τό πιό ὄμορφο!
-Γιατί τά λουλούδια εἶναι ἐφήμερα.

Καί ὁ γεωγράφος ἐξήγησε στό μικρό πρίγκηπα ὅτι ἐφήμερο σημαῖνει «ἐκεῖνο πού κινδυνεύει γρήγορα νά χαθεῖ».
Τό παιδί ὅμως ὅταν ἄκουσε τά λόγια τοῦ γεωγράφου στεναχωρήθηκε πολύ. Εἶχε μόλις συνειδητοποιήσει ὅτι τό λουλούδι του κινδύνευε γρήγορα νά χαθεῖ.

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στή διάρκεια τῆς ζωῆς τους ἀγωνίζονται να ἀποκτήσουν τήν ἀρετή τῆς διάκρισης τοῦ σημαντικοῦ ἀπό τό ἀσήμαντο, τοῦ αἰώνιου ἀπό τό ἐφήμερο. Νά μήν παρασύρονται ἀπό αὐτά πού θεωροῦν σπουδαῖα καί νά χάνουν ὅ, τι εἶναι πραγματικά ὄμορφο καί σημαντικό.

Στό σχολεῖο μέ τή βοήθεια τῶν δασκάλων σας, τῶν βιβλίων, τῶν βιβλιοθηκῶν, τῶν ἐκπαιδευτικῶν δραστηριοτήτων πού προσφέρονται ὅλο τό ἔτος μαθαίνετε αὐτή τήν ἀρετή. Ἡ ἀγωγή εἶναι ἕνας τρόπος νά φωτίσουμε ὄχι μόνο τό μυαλό μας ἀλλά καί τήν καρδιά μας.

Κάθε ἡμέρα εἶναι ἕνα σκαλοπάτι πού μᾶς βοηθᾶ νά ἀντιληφθοῦμε καλύτερα ὅλα ὅσα βλέπουμε καί νά κατανοοῦμε τή βαθύτερη ἀξία τους.

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Φυλάξτε μέσα στήν καρδιά σας αὐτές τίς καθημερινές ἀνακαλύψεις. Tό φῶς τῶν γνώσεων πού ἀποκτάτε, ὥστε μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, μία ἡμέρα νά μπορεῖτε νά υπερασπιστεῖτε μέ τίς γνώσεις και τήν ἁγνότητα τῆς ψυχῆς σας, τήν ὀμορφιά καί τήν ὕπαρξη τῶν λουλουδιῶν καί τοῦ κόσμου, τά ὁποῖα καταστρέφονται γιατί οἱ μεγάλοι δέν θεωροῦμε ὅτι εἶναι τό ἴδιο σπουδαῖα.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά.

Ο Αρχιεπίσκοπος
Προηγούμενη σελίδα