ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα του Μακαριωτάτου προς το ΙΑ’ Διαχριστιανικό Συμπόσιο με θέμα: "Ο Άγιος Αυγουστίνος στη Δυτική και Ανατολική Παράδοση" (Ρώμη 31η Αυγούστου – 4η Σεπτεμβρίου 2009)

8/9/2009

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω το ΙΑ’ Διαχριστιανικό Συμπόσιο που διοργανώνει από κοινού του Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Φραγκισκανικό Ινστιτούτο Πνευματικότητας «Antonianum» της Ρώμης, στο πλαίσιο της επιστημονικής και τεκμηριωμένης προσέγγισης των εκδηλώσεων της πνευματικότητας στην Παράδοση της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας.
Το θέμα του παρόντος Συμποσίου, «Ο Αγιος Αυγουστίνος στη Δυτική και την Ανατολική Παράδοση», έχει ιδιαίτερη και κρίσιμη σημασία για τη θεολογική διερεύνηση των διαφορετικών παραδόσεων της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας. Οι εργασίες και τα συμπεράσματα του Συμποσίου αυτού είναι δυνατό να αποβούν επωφελή και για τον θεολογικό διάλογο μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαικαθολικών.
Ο Αγιος Αυγουστίνος, Επίσκοπος της Ιππώνος, είναι κοινός Αγιος και η μνήμη του τιμάται αδιαλείπτως. Το λαμπρό παράδειγμα της μετάνοιας και μεταστροφής του στη χριστιανική πίστη, ο εντυπωσιακός όγκος των συγγραφών του, η αντίληψή του για την «Πολιτεία του Θεού» ως πρώτη ολοκληρωμένη πρόσταση για την κατανόηση της ιστορίας στη Δύση, η σχεδόν νεωτερική στροφή του προς την εσωτερικότητα και τα αβυσσαλέα βάθη του ανθρώπινου υποκειμένου, οι θεολογικές του θέσεις για την ενότητα του Θεού και τον απόλυτο προορισμό, η μεγάλη του επίδραση όχι μόνο στην κατοπινή σχολιαστική Θεολογία του Μεσαίωνα, αλλά παραδόξως και στις θεωρητικές επιστήμες των Νέων Χρόνων, ερμηνεύουν την τεράστια απήχηση της προσωπικότητας και του έργου του στο δυτικό χριστιανικό κόσμο. Πράγματι ο λατινικός μεσαιωνικός πολιτισμός της χριστιανοσύνης οφείλει εν πολλοίς τη διαμόρφωσή του στον ιερό Αυγουστίνο.
Ωστόσο, το έργο του σηματοδοτεί, ήδη από τον 5ο αιώνα, την προϊούσα αποξένωση μεταξύ της λατινόφωνης Δύσης και της ελληνόφωνης Ανατολής. Η αποξένωση αυτή αφορούσε στην γλώσσα, στην Θεολογική νοοτροπία και σταδιακά στον ίδιο τον πολιτισμό. Ο Αγιος Αυγουστίνος δεν γνώρισε την πλούσια θεολογική σκέψη των Ελλήνων Πατέρων του 4ου αιώνα, όπως δεν γνώριζε και την ελληνική γλώσσα. Από τον 5ο αιώνα έως τον 9ο αιώνα η λατινική Δύση δεν έχει καμιά επαφή απευθείας με την ελληνική σκέψη. Η αποξένωση αυτή ερμηνεύει και το γεγονός ότι οι μεταφράσεις έργων του ιερού Αυγουστίνου στην Ελληνική είναι πενιχρές, μολονότι στην ύστερη περίοδο του Βυζαντίου παρατηρείται σημαντικό ενδιαφέρον στους κύκλους των Βυζαντινών λογίων και θεολόγων.
Συνεπώς, η έρευνα και η μελέτη της θέσης και του έργου του ιερού Αυγουστίνου στη Δυτική και την Ανατολική παράδοση παρουσιάζεται εξόχως σημαντική για την ίδια τη σχέση μεταξύ της Ορθόδοξης και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Εύχομαι στην Οργανωτική Επιτροπή και στους Συνέδρους του ΙΑ’ Διαχριστιανικού Συμποσίου καλη επιτυχία στις εργασίες του.

Ο Αθηνών Ιερώνυμος

Προηγούμενη σελίδα