ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Αντιφώνηση Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου στο Εντιμότατο Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Νίκα στην Πλατεία Υπαπαντής

22/3/2008

Ἀγαπητέ μου κ. Δήμαρχε,

Δόξα τῷ Θεῷ, για το ότι ευρισκόμεθα στὴν ἱστορικὴ πόλη τῆς Καλαμάτας, σ’ αὐτὴ νοτιοδυτική, ἔνδοξη καὶ ποτισμένη μὲ αἶμα και ἱδρῶτα ἀκραία γῆ τῆς Ἑλλάδος.

Ἦλθα σήμερα προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου σας κ. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Ἐντιμοτάτου Δημάρχου τῆς Καλαμάτας και δι’ αυτών από όλους εσάς στην πρώτη μου επίσημη έξοδο από την Αθήνα.
Ἦλθα προσκεκλημένος νὰ Σᾶς δῶ κύριε Δήμαρχε, καὶ Σᾶς καὶ τὸν εὐλογημένο λαὸ τῆς Μεσσηνίας, και να θαυμάσω τους κόπους των έργων σας και των προσπαθειών σας.
Ἦλθα προσκεκλημένος Σας, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς γιορτῆς Σας, γιὰ νὰ γιορτάσουμε τὴν ἱστορικὴ στιγμὴ τῆς πόλης Σας καὶ τοῦ Λαοῦ τούτου. Νὰ θυμηθοῦμε τὴν ἀπαρχὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ ξεσηκωμοῦ, ποὺ ἔγινε ἀπὸ αὐτὴν τὴ γῆ τῆς Καλαμάτας στὶς 23 Μαρτίου 1821.
Ἦλθα προσκεκλημένος Σας, γιὰ νὰ τιμήσουμε τὸν ἡρωϊσμό, τὴ λεβεντιά, τὴν αὐτοθυσία καὶ τὴν πιστότητα τῶν προγόνων μας.
Ἦλθα προσκεκλημένος Σας, γιὰ νὰ επιβεβαιώσουμε καὶ νὰ δείξουμε ὅτι πρώτιστο εἶναι γιὰ μὰς, ὅπως καὶ γιὰ τοὺς προγόνους μας, τὸ μυστήριο τῆς Ἐλευθερίας. Τῆς ἐλευθερίας ποὺ βασίζεται ουσιαστικά στὴν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία τὴν ὁποία ὡς ἄθλημα καὶ πρωτάθλημα ζωῆς οἱ πρόγονοί μας, ἐδῶ στὴ Μεσσηνία μετήρχοντο ἐφ’ ὅρου ζωῆς.
Ὅμως, περὶ αὐτῶν καὶ ἄλλων θὰ ἔχουμε τὴν εὐκαιρία τοῦτες τὶς ἡμέρες, ποὺ θὰ συνερευθούμε ἐδῶ στὴν ἱστορικὴ Καλαμάτα, νὰ μιλήσουμε καὶ νὰ ἀναλύσουμε.
Τέλος, ἐκ βάθους ψυχῆς κατὰ τὴν ὥρα αὐτὴ Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόσκληση νὰ συμμετάσχω στὴ χαρὰ καὶ στὴ γιορτή Σας, γιὰ τὴν καλοσύνη Σας καὶ γιὰ τὰ καλὰ καὶ εὔφημά Σας λόγια. Ο Θεός να ευλογεί τα έργα σας και να χαρίζει προκοπή σε όλους τους συμπολίτες σας.
Σᾶς εὐχαριστῶ καὶ ὁλοκάρδια εύχομαι ὁ Κύριος νὰ εὐλογήσει τὴ συνάντησή μας, τὴν ἐδῶ παραμονή καὶ ἀναστροφή μας.

Εις βεβαίωση μιας μακραίωνης φιλίας μεταξύ των κατοίκων της γενέτειρας μου Θήβας και των προγόνων σας, αρχαίων Μεσσηνίων, που ξεκινά από την ίδρυση της Αρχαίας Μεσσήνης το 369 πχ. από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμεινώνδα, που θέλομε να πιστεύομε ότι φθάνει μέχρι της ημέρες μας και αναθερμαίνεται με την σημερινή μας συνάντηση, ανακαινισμένη στην εν Χριστώ Πίστη, σας προσφέρω αυτό το ευαγγέλιο του αγώνα, ακριβές αντίγραφο του Ευαγγελίου του Σαλώνων Ησαία, στο οποίο ορκίστηκαν οι οπλαρχηγοί της Ρούμελης.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴ θερμὴ καὶ φιλόφρονα ὑποδοχή.

Προηγούμενη σελίδα