ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Ομιλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου κατά το προς τιμήν αυτού επίσημο γεύμα υπὸ του εν Αιγύπτω Έλληνος Πρέσβεως στο Κάιρο

20/6/2009

Μακαριώτατε ἅγιε ἀδελφὲ καὶ ἐν Κυρίῳ συλλειτουργέ,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς,
᾿Εντιμότατε κ. Πρέσβυ,
᾿Αγαπητοὶ Πατέρες,
Κυρίες καὶ Κύριοι,


῎Εμπλεως αἰσθημάτων χαρᾶς καὶ τιμῆς βρίσκομαι μαζὶ μὲ τὰ μέλη τῆς Συνοδείας μου σήμερα ἀνάμεσά σας, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς εὐγενικῆς προσκλήσεως τοῦ ἀγαπητοῦ κ. Πρέσβεως στὴν προέκταση τῆς πατρίδος μας, στὴν ἱστορικὴ πρεσβευτικὴ κατοικία τοῦ Καΐρου, μιᾶς πρωτευούσης ἄρρηκτα συνδεδεμένης μὲ τὴ δική μας ᾿Αθηναϊκὴ Μητρόπολη ἐδῶ καὶ τόσους αἰῶνες. ᾿Εκπροσωπεῖτε τὴν ῾Ελλάδα κ. Πρέσβυ, σὲ μία πολὺ σημαντικὴ γιὰ τὴ σύνολη ἀνθρωπότητα χώρα, ἡ ὁποία συνέβαλε τὰ μέγιστα στὴ διαμόρφωση τῶν συγχρόνων ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν ποὺ ἐκφράζουν καὶ χαρακτηρίζουν τὴν ἀδιαμφισβήτητα μοναδική καί ἀνεπανάληπτη ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. ᾿Αποτελεῖτε τὴν ἐπίσημη πολιτικὴ γέφυρα ἐπικοινωνίας καὶ συνεργασίας τῶν δύο γειτονικῶν λαῶν ῾Ελλάδος καὶ Αἰγύπτου καὶ ταυτόχρονα δύο συνθετικῶν πολιτισμῶν γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς ἀνθρώπινης πνευματικῆς εὐημερίας καὶ εὐδαιμονίας. Δίδετε τὴ μαρτυρία ἑνὸς ἑλληνικοῦ καὶ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος, βασισμένου στὶς πανανθρώπινες ἀρχὲς τῆς Δημοκρατίας, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς καταλλαγῆς τῶν λαῶν, ἐπιδιώκοντας παράλληλα τὴν οὐσιαστικὴ ἀνάπτυξη, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς χώρας τῆς Αἰγύπτου στοὺς τομεῖς τῆς πνευματικῆς, πολιτιστικῆς, οἰκονομικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἀναπτύξεως.

* * *


᾿Επιτρέψτε μου νὰ σχολιάσω ἔτι περαιτέρω τὴν τελευταία, ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς διαθρησκειακῆς ἀμοιβαιότητας ποὺ πρέπει νὰ συνέχει τὰ πλειοψηφοῦντα θρησκευτικὰ μουσουλμανικὰ κράτη σὲ σχέση μὲ τὴν ἰδεατὴ ἁρμονικὴ συμβίωση τῶν πιστῶν ἑκάστης θρησκευτικῆς παραδόσεως. ῾Η ἐπιδεινούμενη πτώχευση τῶν ἀσθενεστέρων κρατῶν, ἡ συνεχὴς καταπάτηση θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἡ ἀσέβεια στὶς πηγὲς ἐνεργείας καὶ στὴ χρήση τους, ἡ φανατικὴ προσέγγιση στὴν θρησκευτικὴ ἔκφραση καὶ ἡ συνεχῶς αὐξανόμενη ἀπαξίωση καὶ ἐξαθλίωση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἐπιτάσσουν τὴ διαθρησκειακὴ συνεργασία, μὲ σεβασμὸ στὶς δογματικὲς διαφοροποιήσεις, ἀλλὰ καὶ μὲ μόνη ἐπιδίωξη τὴν ἀντιμετώπιση τῶν μεγάλων αὐτῶν προβλημάτων ἀνεξαρτήτως χρώματος, γλώσσας, θρησκείας καὶ πολιτισμοῦ. Οἱ ἑκάστοτε θρησκευτικοὶ λειτουργοὶ ἔχουμε χρέος μὲ ταπείνωση καὶ εἰλικρίνεια νὰ προτρέπουμε τοὺς πιστούς μας πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, πρὸς ἕναν μονόδρομο ἀγάπης, μὲ κύριο στόχο τὴν προσφορὰ πρὸς τὴν ἐξύψωση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

* * *


Μὲ αὐτὲς τὶς λίγες σκέψεις, ἐπιτρέψτε νὰ ὑψώσω τὸ παρὸν ποτήριον, εὐχόμενος ὁλοθέρμως τόσον εἰς ὑμᾶς κ. Πρέσβυ καὶ τὴν οἰκογένειά σας, ὅσον καὶ στοὺς τιμίους συνεργάτες σας, ὑγεία, πρόοδο καὶ τὴν ἐξ ὕψους ἐνίσχυση στὸ πολυδιάστατο ἔργον σας.

Προηγούμενη σελίδα