ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ Α΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (14.10.2022)

14/10/2022

Ἀξιότιμoι ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,
Σεβασμιώτατοι,
Ἐλλογιμώτατοι,
Ἐκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Μέ περισσή χαρά χαιρετίζω τήν ἔναρξη τοῦ Α΄ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό ὁποῖο ἔχει ὡς θέμα: «Ἡ κατάρρευση τῶν Αὐτοκρατοριῶν (19141923) καί ἡ Γενοκτονία τῶν Χριστιανῶν ἀπό τούς Ὀθωμανούς καί τούς Νεοτούρκους: Μικρά Ἀσία, Πόντος, Ἀνατολική Θράκη, Ἀρμένιοι, Ἀσσύριοι».
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, ἔχει ἤδη δώσει δείγματα τοῦ ἐνδιαφέροντός της γιά τήν ἐμβριθῆ καί ἀπροκατάληπτη μάθηση τῆς ἱστορίας καί τή διαφύλαξη τῆς ἱστορικῆς μνήμης, καθότι αὐτά μᾶς συνδέουν μέ τό παρελθόν καί τίς ρίζες μας, νοηματοδοτώντας συνάμα τό μέλλον. Ἔτσι λ.χ. κατά τήν περίοδο 20122020 διοργανώθηκαν 10 Ἐπιστημονικά Συνέδρια καί ἐκδόθηκαν οἱ ἀντίστοιχοι Τόμοι γιά τή σημαντική ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
Ἡ ἐπέτειος τῶν 100 ἐτῶν ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή μᾶς καλεῖ νά ἀνατρέξουμε στίς Ἑλληνικές καί Χριστιανικές ρίζες τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Ἀλησμονήτων Πατρίδων καί νά ἀντλήσουμε ἐλπιδοφόρα μηνύματα ἀπό αὐτές, νά τιμήσουμε τή μνήμη τῶν πολυαρίθμων θυμάτων τοῦ τουρκικοῦ ἐθνικισμοῦ καί νά ἀναλογισθοῦμε τά δεινά πού ἐπέφερε ὁ Διχασμός, ὥστε νά μήν ἐπαναληφθοῦν παρόμοια τραγικά λάθη πού ὁδήγησαν σέ μία ἀπό τίς μεγαλύτερες τραγωδίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ἰδιαιτέρως ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τούς Ἁγίους Ἐθνοϊερομάρτυρες τοῦ 1922, μέ κορυφαία μορφή τόν Ἅγιο Χρυσόστομο Σμύρνης, γιά τόν ὁποῖο θά γίνουν εἰδικές ἀναφορές στό παρόν Συνέδριο. Τιμοῦμε ἐπίσης ὅλους τούς ἐκτελεσθέντες, τούς ἀγνοουμένους, τούς ξεριζωμένους, τούς πρόσφυγες πού ἦλθαν ἀπό τή Μικρά Ἀσία, τόν Πόντο καί τήν Ἀνατολική Θράκη.
Ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα ἔχει ὡς ἀντικείμενο τήν ψύχραιμη μελέτη τῶν γεγονότων καί γι΄ αὐτόν τόν λόγο θεωρῶ ἰδιαιτέρως σημαντικό αὐτό τό Συνέδριο. Ἡ Ἐκκλησία μας θέλει νά διατηρηθεῖ ἡ ἱστορική μνήμη καί ἡ ἐθνική ταυτότητα. Αὐτό βέβαια σέ καμία περίπτωση δέν συνεπάγεται διάθεση ἐκδικητικότητας ἤ φανατισμοῦ. Θυμόμαστε τή Γενοκτονία καί εὐχόμαστε νά μήν ἐπαναληφθεῖ. Ἐπιθυμοῦμε τήν εἰρηνική συνύπαρξη μέ τούς γειτονικούς λαούς, ἀλλά καί δέν θά σβήσουμε καμία σελίδα ἀπό τή μακρόχρονη ἱστορία μας.
Εὐχαριστοῦμε τούς ἐκλεκτούς ὁμιλητές, οἱ ὁποῖοι προθυμοποιήθηκαν νά μᾶς καταθέσουν τήν πολύτιμη γνώση τους καί τά πορίσματα τῶν πολυετῶν ἐρευνῶν τους.
Συγχαίρουμε τόν Πρόεδρο τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιο, τόν Πρόεδρο τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τή διοργάνωση τῶν Συνεδρίων καί Κοσμήτορα τῆς Σχολῆς Κλασσικῶν καί Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνη, τά Μέλη καί τόν Γραμματέα τῆς Ἐπιτροπῆς, καθώς καί τούς συνεργάτες αὐτῆς γιά τή διοργάνωση τοῦ Συνεδρίου καί τή μέχρι τώρα προσφορά τους.
Εὐχόμαστε καλή ἐπιτυχία στίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου μας καί τή χάρη τοῦ Δωρεοδότου Κυρίου πρός ὅλους.
† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

Προηγούμενη σελίδα