ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς τῶν Σχολείων μας Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2022-2023

8/9/2022

Ἀγαπητοί/ες μου Ἐκπαιδευτικοί,

Στό κατώφλι τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς συνηθίζεται νά ἐκφράζονται εὐχές γιά εὐόδωση τοῦ πράγματι πολύτιμου ἔργου σας.

Μαζί μέ τίς εἰλικρινεῖς εὐχές μου, θά ἤθελα τούτη τή μέρα νά μοιραστῶ καί μιά σκέψη μαζί σας. Ὁ Ἀπόστολος Φίλιππος συναντώντας κάποιον ἄρχοντα Αἰθίοπα, πού διάβαζε γιά τόν Μεσσία, τόν ρώτησε: «Ἄραγε, κατανοεῖς αὐτά πού διαβάζεις;». Σκέπτομαι, λοιπόν, τόν ἀγῶνα σας καί τίς δυσκολίες του γιά νά μεταμορφώσετε τήν ἁπλή λήψη τῆς πληροφορίας σέ βαθιά κατανόηση ὅσων ὡραίων καί ὑψηλῶν ἔχει κατακτήσει, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀνθρώπινη νόηση! Ἀληθινό κατόρθωμα! Χρειάζεται ψυχική δύναμη, προαίρεση -δηλαδή ἐπιθυμία καρδιᾶς- ὑπομονή, πεῖσμα στίς ἀντιξοότητες, ἱκανότητες.

Βέβαιος ὅτι διαθέτετε ὅλα τά ἀνωτέρω, θά τά προσφέρετε τώρα ἁπλόχερα στούς μαθητές καί στίς μαθήτριές σας, πού ἐπιθυμοῦν νά γευθοῦν τούς θησαυρούς κάθε ἐπιστητοῦ καί νά ἀνακαλύψουν ἀληθινό νόημα στή ζωή τους. Ταυτόχρονα, μέ βαθιά ἐνσυναίσθηση θά ἀφουγκράζεστε τίς ἀνησυχίες τους καί μέ ἀστείρευτη ἀνθρωπιά θά τούς ἐλαφρύνετε τό ψυχικό φορτίο, μεταδίδοντας ἐλπίδα καί καλλιεργώντας ἀρετές. Γι᾽ αὐτό ἐκφράζω ὄχι ἁπλῶς τήν εὐχή ἀλλά τήν σιγουριά πώς τό νέο σχολικό ἔτος θα εἶναι μεστό δημιουργικότητας, μάθησης καί ψυχωφέλειας.

Ἡ Ἐκκλησία μας θά σταθεῖ γιά ἄλλη μιά φορά ἀρωγός στίς ἄοκνες προσπάθειές σας. Προσευχόμενη ἀλλά καί προσφέροντας πλῆθος ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων, καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων, μαθητικῶν διαγωνισμῶν, ἐπισκέψιμων χώρων, πού ἔχουν δομηθεῖ κατάλληλα γιά νά ἐνισχύσουν τό ἐκπαιδευτικό σας ἔργο.
Συνάμα, σᾶς καταθέτω ἐγκαρδίως τό πατρικό ἐνδιαφέρον καί τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη μου, συνοδοιπόρος στήν ἀξιοθαύμαστη πορεία σας. Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά!


Μέ εἰλικρινῆ ἐκτίμηση καί εὐχαριστίες,

O ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προηγούμενη σελίδα