ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ����������������

Προηγούμενη σελίδα

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για τις επετειακές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου επ` αφορμή της συμπληρώσεως 200 ετών από της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821

4/9/2021

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα
Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητε,
Ἀγαπητοί πατέρες,
Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν,
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά τοῦ ἐκπροσώπου Αὐτῆς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου, χαιρετίζει τίς ἐπετειακές ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου. Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές ἐντάσσονται στόν εὐρύτερο προγραμματισμό τῆς Ἐκκλησίας μας γιά νά τιμηθεῖ ἡ ἐπέτειος τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί ἀπό τούς ἀγῶνες τῶν προγόνων μας γιά τήν Ἐλευθερία.

Ἡ Χαλκιδική πρωταγωνίστησε κατά τό πρῶτο ἔτος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἄλλωστε εἶχε ρίξει τόν σπόρο του ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ὁποῖος πέρασε ἀπό τά μέρη αὐτά καί δικαίως τιμᾶται ἀπό τόν εὐλαβῆ λαό τῆς Χαλκιδικῆς μέχρι καί σήμερα. Εἶχαν ποτίσει τό δέντρο τῆς ἐλευθερίας καί οἱ πολυάριθμοι Νεομάρτυρες τῆς Χαλκιδικῆς, ἄνδρες καί γυναῖκες.

Ὁ Σερραῖος Ἐμμανουήλ Παππᾶς ἄφησε τίς ἐπιχειρήσεις καί τό ἐμπόριο καί προσέφερε ὅ,τι εἶχε γιά τόν Ἀγώνα. Ξεσήκωσε τό Ἅγιον Ὄρος καί τούς μαχητικούς Ἕλληνες τῆς Χαλκιδικῆς Χερσονήσου. Ποιός μπορεῖ νά λησμονήσει τίς μάχες στή Ρεντίνα καί τά Βασιλικά, τή θυσία τοῦ καπετάν Χάψα, τή σφαγή 400 κατοίκων τῆς Ἱερισσοῦ τό 1822; Ποιός μπορεῖ νά ξεχάσει τήν ἐθνική δράση τῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ Ἱερισσοῦ Ἰγνατίου, τοῦ Ἀρδαμερίου Ἰγνατίου καί τοῦ Μαρωνείας Κωνσταντίου ἐκ Μαντεμοχωρίων Χαλκιδικῆς; Ποιός μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ τή γενναιότητα τῶν κληρικῶν, τῶν μοναχῶν καί τῶν λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τά πάντα γιά τήν Ἑλλάδα καί τήν ἀπελευθέρωση;

Ἡ παρουσία ἰσχυροῦ Ὀθωμανικοῦ στρατεύματος στήν Κεντρική Μακεδονία εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν ὑποχώρηση τῶν ἑλληνικῶν δυνάμεων. Ἡ Χαλκιδική δέν ἐλευθερώθηκε τότε καί δέν ἐντάχθηκε στό ἑλληνικό κράτος, τό ὁποῖο δημιουργήθηκε μέ τό Πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου τῆς 3ης Φεβρουαρίου 1830. Τό ἴδιο συνέβη μέ ὁλόκληρη τή Μακεδονία καί μέ ἄλλες περιοχές. Ὅμως οἱ ἀγῶνες τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων τῆς Χαλκιδικῆς δέν σταμάτησαν μέχρι τή φωτεινή ἡμέρα τῆς Ἐλευθερίας, πού ἦλθε τό 1912. Χαρακτηριστικό εἶναι τό γεγονός ὅτι ἡ ἱστορική αὐτή περιοχή, ἡ γενέτειρα τοῦ φιλοσόφου Ἀριστοτέλη, ἔδωσε Νεομάρτυρες καί μετά τό 1821, ὅπως τίς Παρθενομάρτυρες τοῦ Γεροπλάτανου τό 1854.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τιμᾶ τόν ἀγώνα ὅλων τῶν Ἑλλήνων κατά τή διάρκεια τῆς Ἐθνεγερσίας καί προβάλλει ὡς πρότυπα στούς νέους μας τήν ἀγωνιστικότητα καί τό ἑλληνορθόδοξο φρόνημα τῶν προγόνων μας. Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη ἦταν ἄρρηκτα δεμένη μέ τήν ἐθνική ταυτότητα. Στά δύσκολα χρόνια τῆς δουλείας, ἡ ὁποία γιά τή Μακεδονία διήρκεσε 500 καί ὄχι 400 χρόνια, ἡ Ἐκκλησία διαφύλαξε Πίστη, Γλώσσα, Ἐλπίδα καί Ἑλληνικότητα. Ὅποιος χανόταν γιά τήν Ὀρθοδοξία, χανόταν καί γιά τό Γένος. Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση εἶναι πνευματικό τέκνο τῶν Νεομαρτύρων καί τῶν δεκάδων ἐξεγέρσεων οἱ ὁποῖες εἶχαν προηγηθεῖ.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, σέ συνεργασία μέ τίς κατά τόπους Ἱερές Μητροπόλεις καί μέ συντονισμό ἀπό τήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, ἔχει προγραμματίσει περισσότερες ἀπό 260 ἐκδηλώσεις ἐντός τοῦ ἑορταστικοῦ ἔτους 2021. Ἔχουμε ἤδη ἐκδώσει τούς 10 τόμους τῶν Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων πού διοργανώθηκαν ἀπό τό 2012 μέχρι καί τό 2020. Ἔχουμε ἀρχίσει τήν ἔκδοση βιβλίων Ἱστορίας γιά μικρά παιδιά πρός ὑποβοήθηση καί τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων. Τηρώντας τίς ἀπαιτούμενες προφυλάξεις κατά τῆς πανδημίας θά συνεχίσουμε νά τιμοῦμε μέ κάθε τρόπο τούς ἥρωες καί τίς ἡρωίδες τοῦ 1821· τότε πού ἡ Χαλκιδική συμμετεῖχε στήν Πανελλήνια προσπάθεια “γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία”.

Συγχαίροντες ἐγκαρδίως τόν Σεβασμιώτατο ἅγιο Ἱερισσοῦ καί τούς καλούς του συνεργάτες καί γι’ αὐτήν τήν προσφορά τῆς ποιμαντικῆς του εὐαισθησίας, εὐχόμεθα ὁλοψύχως καλή ἐπιτυχία στίς ἐπετειακές ἐκδηλώσεις μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ!

Μετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίω ἀγάπης καί ἐγκαρδίων εὐχῶν


† Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, Πρόεδρος

Προηγούμενη σελίδα