ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - �������������� - ��������������

Προηγούμενη σελίδα

Προσφώνησις Μακαριωτάτου εις τας εργασίας του Συνεδρίου εις μνήμην του Μεγάλου Φωτίου (Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος - 5 Φεβρουαρίου 2010)

5/2/2010

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγηταί,
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

«Σήμερον ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγε».

Ἡ χάρη τῆς τρισηλίου Θεότητος μᾶς συγκέντρωσε σήμερα ἐδῶ γιά νά τιμήσουμε ἕνα μεγάλο θεολόγο, ἕνα μεγάλο ἐκκλησιαστικό πολιτικό, ἕνα μεγάλο ἀνθρωπιστή, τόν Μέγα Φώτιο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Μία πολυσύνθετη προσωπικότηα μέ ἰδιοφυΐα, ἴσως μεγαλοφυΐα, καί ἐκπληκτική δραστηριότητα. Ἕνα θησαυροφυλάκιο θείων δωρημάτων μέ ὑψίνοια, ζωηρότητα πνεύματος, εὔκαμπτη καί συνάμα ἀκάμπτη θέληση, ἀκατάβλητη δράση, βαθύτατη θεολογική, ἐκκλησιαστική, ἐκπαιδευτικη, ἐπιστημονική, πολιτική κατάρτιση.

Ἡ μνήμη του πρωτοεορτάσθηκε στήν Ἀθήνα, στήν Αἴθουσα τοῦ φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός» τό 1912 ἀπό τόν φερώνυμο ἐπιστημονικό Θεολογικό Σύνδεσμο, τοῦ ὁποίου Πρόεδρος τότε ἦταν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, μετέπειτα Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ὑπό αὐτή τήν ἰδιότητα, τήν καθιέρωσε ὡς Συνοδική ἑορτή. Ἡ πρώτη ὁμιλία πού ἐκφωνήθηκε ἀπό τόν ἴδιο εἶχε θέμα: «Περί τῆς ἐπιστημονικῆς δράσεως τοῦ Μεγάλου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως».

Ἡ ἑορτή τοῦ Μεγάλου Φωτίου τελεῖται στήν Ἱερά Μονή Πεντέλης ἀπό τό 1926 κατά τρόπο πανηγυρικό καί ἐπίσημο μέ Συνοδική Θεία Λειτουργία, Προεξάρχοντος τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος. Τό ἔτος 1970 καθιερώθηκε μέ Συνοδική Ἀπόφαση τό Συνέδριο στό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ Ὁμιλητή Καθηγητή ἀπό τίς Θεολογικές Σχολές Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης, ἐκ περιτροπῆς, καί ἐν συνεχείᾳ ἀνταλλαγή ἀπόψεων μεταξύ τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων καί τῶν Καθηγητῶν τῆς Θεολογίας. Ὁ ἑορτασμός αὐτός εἶναι λειτουργικός θεολογικός σύνδεσμος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν.

Ἐφέτος Εἰσηγητής εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος Κατερέλος, Καθηγητής τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα: «Ὁ Ἱερός Φώτιος καί τό Πρωτεῖο τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης».

Παρακαλῶ τόν Θεοφιλέστατο νά ἀνέβει στό βῆμα.

Προηγούμενη σελίδα