ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ������������������

Προηγούμενη σελίδα

Επιστολή πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα εἰς Βέροιαν

27/7/2012

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Μετ’ ἰδιαιτέρας χαρᾶς ἔλαβα τόν τόμο Πρακτικῶν τοῦ περυσινοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῶν «Παυλείων», ὑπό τόν τίτλο «Ἡ πνευματική πατρότης κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον», τόν ὁποῖο προφρόνως μοῦ ἀπεστείλατε.

Διά τοῦτο σᾶς εὐχαριστῶ θερμῶς καί σᾶς συγχαίρω γιά τίς ἀξιόλογες πνευματικές καί ἐπιστημονικές ἐκδηλώσεις τῶν Παυλείων, οἱ ὁποῖες κάθε χρόνο ἀποδίδουν, μέ τήν μέριμνά σας καί τήν εὐλογητή συμμετοχή ἐκπροσώπων πολλῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τήν πρέπουσα τιμή στόν μεγάλο καί «κλητό ἀπόστολο τοῦ Χριστοῦ», συνιδρυτή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βεροίας καί τῆς καθ’ ἡμᾶς τῶν Ἀθηνῶν.

Δέν ἔχω παρά νά σᾶς ἐπαινέσω γιά τήν ἀδιάλειπτη διοργάνωση τῶν Παυλείων στούς δυσχερεῖς καιρούς μας καί νά εὐχηθῶ ὁ Κύριος νά σᾶς δίδῃ ὑγεία καί δύναμη, ὥστε νά ἀξιωθῆτε καί ἄλλων ἀναλόγων καρπῶν στό μέλλον, πρός πλουσία καί ἐπωφελῆ πνευματική παρακαταθήκη.

Ἐπί δέ τούτοις, φιλαδέλφως ἀσπαζόμενος ὑμᾶς, διατελῶ μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.

Προηγούμενη σελίδα