Κάλαντα και ύμνοι Χριστουγέννων

  • "Δεύτε ίδωμεν πιστοί...", "Τι θαυμάζεις Μαριάμ...", "Ο αχώριστος παντί...": τρία καθίσματα, ήχος δ' χρωματικός (νενανώ). Το δεύτερο κάθισμα ψάλλει ο Πέτρος Καραγιάννης. Από την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία, υπό την διδασκαλία και την διεύθυνση του Μιχάλη Μακρή.

  • "Αινείτε αυτόν..." Ιακώβου Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. (+1800), ήχος δ'. Από την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία, υπό την διδασκαλία και την διεύθυνση του Μιχάλη Μακρή.

  • "Άστρον ήδη ανατέταλκεν...": Καλοφωνικός ειρμός Μπαλασίου ιερέως (17ος αι.), ήχος α'. Ψάλλει ο πατήρ Μάξιμος Αγιοσκεπίτης. Από την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία, υπό την διδασκαλία και την διεύθυνση του Μιχάλη Μακρή.

  • Κράτημα Ιωάννου Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. του Τραπεζουντίου (+1770), ήχος α'. Είναι μουσική σύνθεση με άσημες συλλαβές στη θέση του κειμένου όπως το το-ρο-ρο, τε-ρι-ρεμ και άλλες. Από την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία, υπό την διδασκαλία και την διεύθυνση του Μιχάλη Μακρή.Ακούστε άλλους βυζαντινούς ύμνους των Χριστουγέννων

Το κοντάκιον των Χριστουγέννων σ' ένα ερημοκκλήσι Από Ιδιωτική ηχογράφηση
και από το CD Ύμνοι του Δωδεκαημέρου με τον π. Διονύσιο Φιρφιρή, έκδ. Ελλην. Βυζ. Χορωδίας, και από το CD Music of the Greek Orthodox Church, chanted by L. Sfikas, Sony Music Entertainment - Greece, AE.Χριστός γεννάται

Άε Βασίλης έρχεται

Από το CD τραγούδια του Πόντου, ηχογραφήσεις του 1930, Φίλοι Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου Μέλπως Μερλιέ


Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα από την Καλαβρία

Από το CD Inedit Calabre, Calabria/Feste e musica tradizionale


Καλήν εσπέραν άρχοντες (Κρήτη)

Άγιος Βασίλης έρχεται (Ικαρία)

Από το CD Κάλαντα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, του βυζαντινού μουσικού σύνολου «Τέττιξ»


Σημείωση : Αν δεν μπορέσετε να ακούσετε τους ύμνους, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Media Player, επιλέγοντας Εδώ.