Ψάλλει η Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία "ΚΑΛΟΦΩΝΑΡΗΔΕΣ" υπό την διεύθυνσιν του πρωτοψάλτου του Ιερού Πανεπιστημιακού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Καπνικαρέας Γεωργίου Ρεμούνδου.

"Αλληλούϊα", ήχος πλάγιος του τετάρτου τρίφωνος

Right-click to save this file to your disk

Κανών Μ. Τρίτης, ήχος έσω δεύτερος

"Τω δόγματι τω τυραννικώ...", "Ικανέσθω το κοινωνικόν...", "Η τον αχώρητον Θεόν..." (αργόν μέλος)

Right-click to save this file to your disk

"Εν ταις λαμπρότησι...", στιχηρόν ιδιόμελον Μ. Τρίτης, ήχος πρώτος

Right-click to save this file to your disk

"Του κρύψαντος το τάλαντον...", Δοξαστικόν Αίνων Μ. Τρίτης, ήχος τέταρτος στιχηραρικός.

Right-click to save this file to your disk

Όρθρος Μ. Τετάρτης

"Πόρνη προσήλθε σοι...", κάθισμα ήχος τρίτος

Right-click to save this file to your disk

" Η πόρνη εν κλαυθμώ", κάθισμα ήχος πρώτος (μονωδία Γ. Ρεμούνδος)

Right-click to save this file to your disk

Κανών, ήχος έσω δεύτερος

"Της πίστεως εν πέτρα", "Το δεινόν βουλευτήριον...", "Ψυχαίς καθαραίς..." (αργόν μέλος)

Right-click to save this file to your disk

"Σε τον της Παρθένου Υιόν", στιχηρόν ιδιόμελον, ήχος πρώτος

Right-click to save this file to your disk

"Η αμαρτωλός...", δοξαστικόν Αίνων, ήχος δεύτερος (μονωδία Γ. Ρεμούνδος)

Right-click to save this file to your disk

Επόμενη σελίδα

Σημείωση : Αν δεν μπορέσετε να ακούσετε τους ύμνους, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Media Player, επιλέγοντας Εδώ.