Home  ECCLESIA

MONASTERIES AND SHRINES

 

Hermits Of Patmos And Hermitages


Hermits of Patmos(in Chronological Order) 

Year                Location of of    Name     HermitageDeath 

 

1127            Savvas: Priest, Monk, Abbot            Incorporeal Powers 

1157            Theoktistos: Priest, Monk, Abbot            Incorporeal Powers 

1127            Loukas: Monk            Incorporeal Powers 

1560            Mattheos, Monk            Livadi Kalogeron 

1566            Kallinikos: Monk from Leros            Incorporeal Power 

1568            Mattheos: Monk from Crete   Alykes, Saint             Christodoulos 

1578            Gerasimos: Priest from Kos            Apokalypsi 

1578    Ioakim: Priest            Evangelistria 

1582            Iakovos: Monk from Kalymnos            Saints Anargyri-Kipi 

1594            Gerasimos: Monk the MileosSaints Anargyri-Kipi 

1594            Nikodimos: Monk the Zileos            Incorporeal Powers 

1603            Nektarios: Monk            Alykes,                        Saint Christodoulos 

1624            Kyrillos: Priest, Monk, Keeper            Agia Pareskevi of 

            of the ChurchKavou

 

1628            Nikiforos: Bishop of Laodikeas            Evangelistria 

1644            Nikodimos: Monk, the kampouris            Saints Anargyri-Kipi 

            (hunchback)

 

1656            Serafim: Former Koou            Apocalypse 

1671    Iosif Georgerinis: former Samos            Apocalypse 

1672    Ioakim, Mantilas the spiritual            one: priest            Apocalypse 

1674            Iakovos, Mantalakis former            Panagia-Kipi 

1702            Anatolios: Monk from Santorini            Lipso 

1702            Iakovos: Monk and Shephard            Lipso            from Amorgos 

1708            Ignatious Smyrneos: former Samos            Apocalypse 

1718            Dionysios Nielogkos: Monk   Lipso 

1737            Makarios Kalogeras: Principal            Apocalypse     and Deacon 

1760            Gerasimos: Teacher, Lampholder            Lipso - Agrio Nero 

1761            Hatzimakarios: Monk,            Lipso            the Good Economist      

1763    Ioakim Simon            Evangelstria 

1779            Neofitos: Priest, Monk, Simiakos            Prophet Elias 

1795            Nikiforos: Priest, Simos, the hermit  —————————— 

1799    Daniel Mantalakis: Priest            Panagia - Kipi 

1802            Mattheos: Monk, Lampholder            Lipso 

1804            Dositheos: Priest, Hermit            Koumana 

1804            Savvas: Monk            Hermitage Parthenios             (Meadow of the                     Monks) 

1805            Parthenios, Partheniades,            (Meadow             Hieromonk Kathisma Partheniou            of the Monks) 

1805            Makarios Corinth the Notaras            Panagia Koumana 

1805    Geron Gavriilakis: Monk            Hermitage Parthenios            (Meadow                   of the Monks) 

1808            Theoktistos from Sofia: Monk            Grava Panagia 

1812            Grigorios from Nisyros: Priest            Grava Panagia 

1812            Nikiforos: Monk, Trezoloukas            Hermitage Parthenios            (Meadow of the                     Monks) 

1813    Daniel Bizis: Re-Constructor,             Apocalypse            Patmian 

1821            Ignatious: Priest, Monk,             Marathokampo Samos            Comforter from Agraphon 

1837    Geron Makarios Basilikos            Lipso 

1850            Gabriel, Monk, the PonirisLipso 

1850            Anonymous female hermit            Koumana 

1851            Athinodoros: Monk            Hermitage Apollo 

1854            Arsenios of Kourtikou:            Hermitage Apollo            Great Stature, Monk 

1859            Apollos: Priest, Karpenisiotis            Hermitage Apollo 

1861            Meletios: Priest, Kamposos            Grava - Panagia 

1861            Kyrillos: Deacon, Katelanou            Hermitage Synadinou 

1866            Nikiforos: Priest, Musician            Koumana        from Constantinople 

1882            Hieromonk, Isidore Kyriakopoulos            Hermitage Apollo 

1893            Evlogios: Monk, Philipoupolitis            Koumana 

1895            Nikodimos Kappos: Priest            Meadow of the Monks 

1902            Amphilohios Kappos:             Meadow of the Monksformer Pilousiou 

1907            Dorotheos: Priest, Monk, Vlahakis            Lipso 

1913            Akakios: Priest, Monk, Bratzalis            Prophet Elias 

1917            Theoktistos: hermit from Axario            Zarroi, Genoupas,                   Petrokaravo 

1918            Ignatious Gazos the Fryos: Monk            Apollo, Kentronisi,                Apocalypse 

1935            Makarios Antoniadis: Priest,             Meadow of the Monks,Monk, SamiosApollo 

1948            Savvas: The Holy, The Young             Grava Panagia, Apollofrom Kalymnos 

1954            Antipaskappos: Monk            Vrasta, Apollo 

1962            Theoktistos Triantafillou from            Apollo, Spring of            Kalymnos: Monk            Gerano 

1966            Apollos: Monk, Panteliou            Apollo 

————            Nikiforos Lapas from Kalymnos            Kouvari 

 

Hermits of Patmos(in Alphabetical Order) 

   Name            Year       Location   of Death     of Hermitage 

 

Athinodoros Monk   1851            Apollo 

Akakios: Priest, Monk, Bratzalis            1913            Prophet Elias 

Amphilochios Kappos:            1902            Meadow ofMetropolitan (former) Pilousio                       the Monks 

Anatolios: Monk from Santorini            1702            Lipso 

Anonymous female hermit            1850            Koumana 

Antipaskappos: Monk1954            Vrasta, Apollo 

Apollos: Monk, Panteliou            1966            Apollo 

Apollos: Priest, Karpenisiotis            1859            Hermitage Apollo 

Arsenios of Kourtikou:             1854            Hermitage ApolloGreat Schema, Monk 

Athinodoros: Monk   1851            Hermitage Apollo 

Daniel Bishop of Bizye: Patmian            1813            Apocalypse 

Daniel Mantalakis: Priest   1799            Panagia - Kipi 

Dionysios Delognos: Monk   1718            Lipso 

Dorotheos: Priest, Monk, Vlachakis            1907            Lipso 

Dositheos: Priest, Hermit            1804            Koumana 

Evlogios: Monk, of Philopopolis            1893            Koumana 

Gabriel, Monk, the Compassionate            1850            Lipso 

Gerasimos: Monk the Mileos1594            Saints Anargyri-Kipi 

Gerasimos: Priest from Kos      1578            Apocalypse 

Gerasimos: Teacher, Lamp-keeper            1760            Lipso - Agrio Nero 

Geron Gavriilakis: Monk   1805            Hermitage Parthenios            (Meadow of the                     Monks) 

Geron Makarios Basilikos            1837            Lipso 

Grigorios from Nisyros: Priest            1812            Grava Panagia 

Hatzimakarios: Monk, the Good   1761            LipsoSteward 

Iakovos, Mantalakis former Abbot            1674            Panagia - Kipi 

Iakovos: Monk and      1702            LipsoShephard from Amorgos 

Iakovos: Monk from Kalymnos            1582            Saints Anargyri-Kipi 

Ignatios Gazos Fryos: Monk            1918            Apollo, Kentronisis,               Apocalypse 

Ignatios Smyrneos: former bishop            1708            Apocalypseof Samos 

Ignatios: Priest, Monk, Comforter            1821            Marathokampo from Agrapha                       Samos 

Ioakim Simon            1763            Evangelstria 

Ioakim, Mantilas, Spiritual Father,             1672            Apocalypsepriest 

Ioakim: Priest            1578            Evangelistria 

Iosif Georgerinis: former 1672            Apocalypsebishop of Samos 

Kallinikos: Hieromonk from Leros            1665            Incorporeal 

Kyrillos: Deacon, Katelanou            1861            Kathisma Synadinos 

Kyrillos: Priest, Monk, Keeper             1624            Agia Pareskeviof the Church, from Crete                   of Kavou 

Loukas: Monk            1127            Incorporeal Powers 

Makarios Antoniadis: Priest,  1935            Meadow of theMonk, Samios            Monks, Apollo 

Makarios Geron Basilikos            1837            Lipso 

Makarios Notaras of Corinth            1805            Panagia Koumana 

Makarios Kalogeras: Principal             1737            Apocalypseand Deacon 

Mattheos, Monk   1560            Livadi Kalogeron 

Mattheos: Monk from Crete   1568            Alykes,                        Saint Christodoulos 

Mattheos: Monk, Lamp-keeper1802            Lipso 

Meletios: Priest, Kamposos            1861            Grava - Panagia 

Nektarios: Monk   1603            Alykes,                        Saint Christodoulos 

Neophitos: Priest, Monk, Simiakos            1779            Prophet Elias 

Nikiphoros Lapas from Kalymnos:            ———            KouvariMonk 

Nikiphoros: Bishop of Laodiceas            1628            Evangelistria 

Nikiphoros: Monk, Trezoloukas            1812            Hermitage Parthenios            (Meadow                   of the Monks) 

Nikiphoros: Priest, Musician            1866            Hermitage Apollofrom Constantinople 

Nikiphoros: Priest, Simos, the hermit            1795            ————————————— 

Nikodimos: Monk the Zileos  1594            Incorporeal Powers 

Nikodimos Kappos: Priest            1895            Meadow of the                       Monks 

Nikodimos: Monk, the hunchback            1644            Saints Anargyri-Kipi 

Parthenios Partheniadis, Hieromonk            1805            Kathisma Parthenios              (Meadow                   of the Monks) 

Savvas: The Holy, The Young 1948            Grava Panagia, from Kalymnos                    Apollo 

Savvas: Monk            1804            Hermitage Parthenios             (Meadow of the                     Monks) 

Savvas: Priest, Monk, Abbot            1127            Incorporeal Powers 

Seraphim: Former Koou            1656            Apocalypse 

Theoktistos from Sofia: Monk   1808            Grava Panagia 

Theoktistos Triantafillou            1962            Apollo,from Kalymnos: Monk               Spring of Gerano 

Theoktistos: hermit from Axariou            1917            Zarroi, Genoupas,                   Petrokaravo 

Theoktistos: Priest, Monk, Abbot  1157            Incorporeal Powers 

Hermitages(in Chronological Order) 

Year Founded            Location 

11th Century            Apocalypse and surroundings 

11th Century            Petra - Kallikatsou Vrahos (means rock) 

11th Century            Holy Unmercenaries - Gardens 

12th Century            Asomaton (Incorporeal Powers) 

12th Century            Genoupas 

12th Century            Lipso 

12th Century            Petrokaravo (means stone ship) 

16th Century            Evangelistria 

16th Century            Hiliomodi - Saint Panteleimon 

17th Century            Anydros (Without Water) 

17th Century            Kipi - Panagia Mantalaki 

17th Century            Kipi - Virgin Kikkou 

17th Century            Loukakia (island) - Saint Luke 

17th Century            Saint George Avlaki 

17th Century            Saint Pareskevi Kavou 

17th Century            Alikes (means salt) Saint Christodoulos 

17th Century            Virgin Epsimia 

17th Century            Vrasta 

18th Century            Panagia Lagkadiotissa 

1746            Prophet Elias

1782            Koumana - All Saints 

1790    Gavra Panagia 

1798            Meadow of the Monks - Virgin Mary 

19th Century            Kentronisi 

19th Century            Synadinos 

1820    Apollo - Thermia 

1883    Zarroi (Theoktistos) 

20th Century            Pigi Geranos 

1903    Psalida - Kalivi Theoktistou 

1940            Kouvari - Saint Joseph 

Hermitages(in Alphabetical Orders) 

Location            Year Founded 

Alikes (means salt) Saint Christodoulos            17th Century 

Anydros (Withou Water)17th Century 

Apokalypsi and surroundings            11th Century 

Apollo-Thermia            1820 

Asomaton (incorporeal powers)            12th Century 

Evangelistria            16th Century 

Gavra panagia            1790 

Genoupas            12th Century 

Hiliomodi-Saint Panteleimon            16th Century 

Kentronisi            19th Century 

Kipi-Panagia Mantalaki            17th Century 

Kipi-Virgin Kikkou17th Century 

Koumana-Aill Saints  1782 

Kouvari-Saint Joseph1940 

Lipso   12th Century 

Loukakia (island)-Saint Luke    17th Century 

Meadow of the Monks-Virgin Mary    1798 

Panagias epsinia17th Century 

Panagia Lagkadiotissa            18th Century 

Petra-Kallikatsou Vrahos (means rock)    11th Century 

Petrokaravo (means stone ship)    12th Century 

Pigi Geranos            20th Century 

Prophet Elias            1746 

Psalida-Kalivi Theoktistou            1903 

Saint George Avlaki17th Century 

Saint Paraskevi Kavou  17th Century 

Saints Anargyri-Kipi            11th Century 

Synadinou            19th Century 

Virgin Epsimia            17th Century 

Vrasta  17th Century 

Zarroi (Theoktistos)            1883 

 

 

 

 

 

 

Hermits Of Patmos And Hermitages

Back to the first page

       

Home  |  Back  |  Top

 

 Myriobiblos Etext Library