ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Το "Τυπικόν" θα δημοσιευθεί στις αρχές Μαρτίου.