ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2016