Αφιέρωμα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Προηγούμενη σελίδα
Ύμνοι


Ἔφθασε καιρὸς, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχὴ, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παρρησία˙ δι΄αὐτῆς γὰρ Μωϋσῆς, γενόμενος τῷ Κτίστῃ συνόμιλος, καὶ φωνὴν ἀοράτων, ἐν ταῖς ἀκοαὶς ὑπεδέξατο, Κύριε, δι΄αὐτῆς ἀξίωσον καὶ ἡμᾶς, προσκυνῆσαί σου τὰ Πάθη καὶ τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν, ὡς φιλάνθρωπος.
(Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής της Τυρινής, ήχος πλ. β΄)

Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τίτλους για να ακούσετε τον αντίστοιχο ύμνοΣημείωση : Αν δεν μπορέσετε να ακούσετε τους ύμνους, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Media Player, επιλέγοντας Εδώ.