Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Τόμος 81/2010


Τεύχος 4o
  • Περιεχόμενα
  • Προλογικό
  • π. Γ. Φλωρόφσκυ (1893-1979). Ένα σύντομο βιο-εργογραφικό σημείωμα
  • π. Γ. Φλωρόσφκυ, Η κληρονομιά και ο σκοπός της Ορθόδοξης Θεολογίας
  • Secondary Bibliography of Scholarly Literature and Conferences on Florovsky
  • Δελτίο Τύπου