ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βραβεῖον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

Ἐκδίδεται προνοίᾳ
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερωνύμου

Ἰδιοκτησία τοῦ Κλάδου Ἐκδόσεων
τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καὶ Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΕΚΔΟΤΗΣ:
Ὁ Διευθυντὴς τοῦ Κλάδου Ἐκδόσεων
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ
Κύριλλος Μισιακούλης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Αλέξανδρος Κατσιάρας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
• Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης
• Ἀρχιμ. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς, Καθηγητής, Διευθυντής τοῦ Ἱστορικοῦ Τομέα
τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α.
• Πρωτοπρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής Τομέα Ἠθικῆς καί Κοινωνιολογίας
τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
• κ. Κωνσταντῖνος Λιάκουρας, Καθηγητής, Διευθυντής
τοῦ Τομέα Πατερικῶν Σπουδῶν, Ἱστορίας Δογμάτων καί Συμβολικῆς τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α.
• κ. Βασίλειος Τσίγκος, Καθηγητής τοῦ Τομέα Ἱστορίας, Δόγματος,
Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
• κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς, Καθηγητής Λειτουργικῆς, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολογίας
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. • κ. Εἰρήνη Χριστινάκη, Ἐπίκ. Καθηγήτρια τοῦ Τομέα Κανονικοῦ Δικαίου καί Βυζαντινῆς Θεολογίας
τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α.