Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος Π' (2009)
Τεύχος 1

1. EΞΩΦΥΛΛΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ, «Θεολογία» καὶ Ἐκκλησία, μία νέα πορεία [σελ. 3-4]
3. ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, Τὰ ἑκατὸν πεντήκοντα κεφάλαια τοῦ Ἁγίο Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ [σελ. 5-25]
4. ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ὁ Μέγας Φώτιος ὡς ἑρμηνευτὴς τῆς Καινῆς Διαθήκης [σελ. 27-66]
5. ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ἡ Ἐκκλησία ὡς ἀποστολὴ [σελ. 67-108]
6. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Ὁ Ἀνθρωπισμὸς τῆς Ἐρήμου [σελ. 109-126]
7. ΠΡΩΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Χριστολογικὲς ἔριδες καὶ νέες αἱρέσεις στὰ χρόνια τῆς Μεταρρύθμισης [σελ. 127-145]
8. ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ, Ποιμαντικὴ ἀνάγνωση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὁσίου Μάρκου τοῦ Κωφοῦ [σελ. 147-162]
9. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, Ἔρευνες γιὰ τὴν φιλοσοφία τῆς ἱστορίας τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος [σελ. 163-171]
10. ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΟΛΙΑΚΗ, Δημιουργικὴ δύναμη τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς καὶ λύτρωση [σελ. 173-190]
11. ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΡΒΟΥΝΗ, Προσκυνηματικὲς ἐκδρομὲς καὶ ἱερὲς ἀποδημίες [σελ. 191-211]
12. STAVROS GRIMANIS, Contribution to the question of the authenticity of a byzantine encomion [σελ. 211-216]
13. LAMBROS ANAST. PSOMAS, Issues concerning the first political elections in Albania (February - April 1921) [σελ. 217-233]
14. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Τὸ ἡφαίστειο τῆς Θήρας καὶ ἡ Εἰκονομαχία [σελ. 235-253]
15. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ [σελ. 255-274]
16. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ [σελ. 275-298]
17. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ [σελ. 299-327]
18. ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ [σελ. 329-334]


Τεύχος 2

Ὁ συνοδικὸς θεσμός

1. EΞΩΦΥΛΛΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ, Ἡ συνοδικότητα ὡς γεγονὸς κοινωνίας καὶ ἑνότητας [σελ. 3-4]
3. ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΗΖΙΟΥΛΑ, Ὁ Συνοδικὸς Θεσμός. Ἱστορικά, ἐκκλησιολογικὰ καὶ κανονικὰ προβλήματα [σελ. 5-41]
4. ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Συνοδικότητα καὶ Πρωτεῖο στὴν Καινὴ Διαθήκη. Ἡ Παύλεια «περιεκτική» Εὐχαριστιακὴ Θεολογία αἴτιο καὶ προϋπόθεση τῆς Συνοδικότητας [σελ. 43-65]
5. ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, Τὸ συνοδικὸ καὶ ἱεραρχικὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας ὡς χάρισμα [σελ. 67-86]
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΜΟΣΧΟΥ, Ὄψεις συνοδικότητας κατὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Μοναχισμοῦ (4ος αἰώνας) [σελ. 87-102]
7. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ, Ἑνότητα καὶ καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας στὸν θεολογικὸ διάλογο μεταξὺ Ὀρθοδόξου καὶ Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τῇ βάσει τῶν κειμένων τοῦ Μονάχου (1982), τοῦ Bari (1987), τοῦ Νέο Βάλαμο (1988) καὶ τῆς Ραβέννας (2007) [σελ. 103-120]
8. ΑΡΧΙΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ, Ἡ ἀποδοχή «Ἐκκλησιαστικῆς Διασπορᾶς» συνεπάγεται ἀναίρεση τῆς Ἐκκλησίας (κανόνας 28/Δ´). Μία ἄλλη ἐκδοχὴ ἐπιλύσεως αὐτοῦ τοῦ ἐκκλησιο-κανονικοῦ ζητήματος [σελ. 121-142]
9. ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, Τὸ αἴτημα τῆς συμμετοχῆς τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν λαϊκῶν στὴν ἐκλογὴ τῶν ἐπισκόπων [σελ. 143-150]
10. Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑ, Ἡ συνοδικότητα ἐντὸς τῆς ἐπισκοπῆς στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σήμερα [σελ. 151-172]
11. Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΥ, Ἡ συνοδικότητα στὰ ὅρια τῆς ἐπισκοπῆς [σελ. 173-200]
12. ΑΝΕΣΤΗ ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Τὸ ἦθος τῆς συνοδικότητας [σελ. 201-213]
13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΝΤΗ, Συνοδικότητα: Τὸ ἦθος τῆς ἐκκλησιαστικῆς έλευθερίας. Σύγχρονες θεολογικὲς προσεγγίσεις [σελ. 215-229]
14. ΜΑΡΙΟΥ ΜΠΕΓΖΟΥ, Πρόσωπο καὶ συνοδικότητα. Ἡ προνεωτερικὴ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ σύγχρονη πλουραλιστικὴ κοινωνία [σελ. 231-244]
15. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ [σελ. 245-268]
16. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ [σελ. 269-287]
17. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ [σελ. 289-304]
18. ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ [σελ. 305-310]


Τεύχος 3

1. EΞΩΦΥΛΛΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ, Τὸ λειτούργημα τοῦ πρώτου στὴν Ἐκκλησία [σελ. 3-4]
3. ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΤΕΡΕΖΗ - ΣΠΥΡΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ἀγάπη καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία στὸν Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη [σελ. 5-35]
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. ΜΠΟΥΜΗ, Ἡ Οἰκουμενικότητα μιᾶς Συνόδου καὶ συγκεκριμένως τῆς ἐν Τρούλλῳ ἢ Πενθέκτης [σελ. 37-69]
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, Ἡ περὶ ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν τῆς θείας Λειτουργίας παράδοση καὶ οἱ σχετικὲς ἀπόψεις τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγορείτου [σελ. 71-92]
6. ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ, Πολυπολιτισμικὴ πολυθρησκευτικὴ κοινωνία καὶ τὸ κατηχητικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας [σελ. 93-122]
7. HARALAMBOS VENTIS, The Eloquent Sounds of Silence: Contrasting Intimations of the Ineffable [σελ. 123-147]
8. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΝΙΑΔΗ, Τὸ πρόσωπο στὸν Ν. Μπερντιάεφ. Μιὰ προσέγγιση τῆς ἔννοιας τοῦ Προσώπου στὸ στοχασμὸ τοῦ Ν. Μπερντιάεφ [σελ. 149-159]
9. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΑΒΑΤΣΟΥΛΙΑ, Ἡ θεώρηση τῆς μελαγχολίας στὸν William James καὶ ἡ ἔννοια τῆς θλίψης στὸν Ποιμένα τοῦ Ἑρμᾶ. Διαπραγμάτευση στὸ πλαίσιο τῆς ψυχολογίας τῆς θρησκείας [σελ. 161-186]
10. ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΟΥΦΗ - ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ, Χριστιανισμὸς καὶ ἀρχαία τέχνη. Ρήξη ἢ σχέση διαλεκτική; [σελ. 187-215]
11. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΤΥΛΙΑΡΑ, Μάξιμος Brankovic (1462-1516). Σέρβος Δεσπότης, Μητροπολίτης Οὑγγροβλαχίας, Ἅγιος [σελ. 217-232]
12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΟΥ, Ὁ Βλάσιος Σκορδέλης (1835-1900) καὶ τὸ Βουλγαρικὸ Ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα [σελ. 233-276]
13. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ [σελ. 277-331]
14. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ [σελ. 333-358]
15. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ [σελ. 359-386]
16. ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ [σελ. 387-392]


Τεύχος 4

Θεία Εὐχαριστία καὶ Ἐκκλησία

1. EΞΩΦΥΛΛΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ, Ἡ Εὐχαριστία ὡς τὸ καθολικὸ Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας [σελ. 3-4]
3. ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΗΖΙΟΥΛΑ, Ἡ Εὐχαριστιακὴ Ἐκκλησιολογία στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση [σελ. 5-25]
4. ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ, Ἐκκλησία καὶ Θεία Λειτουργία [σελ. 27-44]
5. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ἐκκλησιολογικὲς διαστάσεις τῆς εὐχαριστιακῆς Θεολογίας [σελ. 45-75]
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, Ἡ θεία Λειτουργία: Συγκεφαλαίωση τοῦ μυστηρίου τῆς ἐν Χριστῷ οἰκονομίας [σελ. 77-106]
7. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΑ, Πτυχὲς τῆς Εὐχαριστιακῆς Πνευματολογίας. Σχόλια μὲ ἀφορμὴ τὴν εὐχαριστιακὴ ἐπίκληση στὶς Λειτουργίες Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου [σελ. 107-122]
8. ΝΕΝΑΝΤ ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ, Ἡ εὐχαριστιακὴ συγκρότηση τῶν μυστηρίων [σελ. 123-136]
9. ΠΡΕΣΒ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΝΑΣΣΗ, «Ὕδωρ καὶ αἷμα». Κριτικὲς παρατηρήσεις, ἑρμηνευτικὲς προσεγγίσεις καὶ ἐκκλησιολογικὲς προεκτάσεις μὲ ἀφορμὴ τὸ ἐδάφιο Ἰω. ιθ´34 [σελ. 137-162]
10. ΠΡΩΤ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ, Ἐκκλησία, Λατρεία καὶ Εὐχαριστία στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη [σελ. 163-185]
11. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗ, «Ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου»: ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστάντος στὴν Ἐμμαοῦς (Λκ. 24
12. ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ - ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Ἡ εὐχαριστιακὴ ἐμπειρία τῶν πρώτων κοινοτήτων καὶ ἡ συμμετοχὴ τῶν γυναικῶν [σελ. 211-223]
13. ΠΡΩΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ, Εἰκὼν καὶ Μίμησις: Ἡ Εὐχαριστιακὴ Ἐκκλησιολογία καὶ ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ὀντολογία τῆς Διαλογικῆς Ἀμοιβαιότητας [σελ. 225-246]
14. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Εὐχαριστιακὴ ἐκκλησιολογία καὶ μοναστικὴ πνευματικότητα στὴ νεώτερη ὀρθόδοξη θεολογία [σελ. 247-267]
15. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ, Εὐχαριστία καὶ Ἄσκηση, Εὐχαριστιακὴ καὶ Μοναστικὴ Πνευματικότητα [σελ. 269-287]
16. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΠΡΟΥΛΗ, Ἁγία Τριάδα, Ἐκκλησία, Ἔσχατα. Συμβολὴ στὴν εὐχαριστιακὴ ἐκκλησιολογία τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα [σελ. 289-312]
17. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ [σελ. 313-351]
18. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ [σελ. 353-370]
19. ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ [σελ. 371-392]
20. ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ [σελ. 393-399]