Τεύχη ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Τόμος ΟΗ' (2007)
Τεύχος 1

1. EΞΩΦΥΛΛΟ
2. EVANGELOS D. THEODOROU, Annäherung zwischen Orthodoxen und Römisch-Katholiken - Προσέγγισις μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν (Β´) [σελ. 5-55]
3. ΠΡΩΤΟΠΡ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ, Ποιμαντικὴ διακονία τῶν νοσηλευτηρίων: Προκλήσεις καὶ προοπτικές [σελ. 57-94]
4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ, Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸ Δαμασκηνὸ καὶ ἡ σημασία της γιὰ τὴ θεολογία του [σελ. 95-143]
5. ΘΩΜΑ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ, Ἡ Καινὴ Διαθήκη ὡς πολιτισμικὸ κείμενο [σελ. 145-169]
6. ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ Δ. ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία κατὰ τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἰδίως κατὰ τὸν Συμεὼν τὸν Νέον Θεολόγον [σελ. 171-239]
7. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, Τὸ ἀμετάπτωτο-ἀκίνητο τῶν ὑποστατικῶν ἰδιωμάτων στὸν Ἱερὸ Φώτιο, στοὺς Καππαδόκες Πατέρες καὶ στὰ Ἀρεοπαγιτικὰ Ἔργα [σελ. 241-263]
8. ATHANASIOS ANTONOPOULOS, The Parable of the Great Dinner (Luke 14:15-24). Historical, Sociological, Literary and Theological-Interpretative Approaches (A´) [σελ. 265-284]
9. ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗ, Ὁ Ναὸς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὰ Πλατάνια Ἁμαρίου Ρεθύμνης Κρήτης [σελ. 285-368]
10. ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ, Οἱ περὶ θρησκείας ἀντιλήψεις τοῦ Μπέρτραντ Ράσσελ [σελ. 369-399]
11. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ [σελ. 401-423]


Τεύχος 2

1. EΞΩΦΥΛΛΟ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ὀρθόδοξη Κοσμολογικὴ Αἰσθητική [σελ. 437-468]
3. ΑΡΧΙΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΝΗ, Περὶ τῆς «Ὀρθοδοξίας» τῶν Ἀντιχαλκηδονίων [σελ. 469-529]
4. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ν. ΣΑΚΚΟΥ, Ὁ συμβολισμὸς τῆς Ἀποκαλύψεως [σελ. 531-544]
5. PANAGIOTIS J. BOUMIS, The Canons of the Church concerning the Canon of the Holy Scripture [σελ. 545-602]
6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ, Οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός [σελ. 603-632]
7. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΑΡΙΔΗ, Ἡ παπική «Διασάφηση» τοῦ 1995 στὸ πρόβλημα τοῦ Filioque καὶ η ὀρθόδοξη προσέγγισή της [σελ. 633-694]
8. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, Οἱ Κανόνες τῆς Συνόδου τῆς Γάγγρας καὶ ἡ ἀντιμετώπιση τῆς αἱρέσεως τῶν Εὐσταθιανῶν [σελ. 695-765]
9. ΜΗΝΑ ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΡΜΠΑ, Ἡ κοινωνικὴ θέση τῆς γυναίκας μέσα ἀπὸ τὴν ἀνάλυση περιεχομένου τῶν θεολογικῶν δημοσιευμάτων τῆς περιόδου 1910-1960 [σελ. 767-792]
10. GIUSEPPE GIANGRANDE, Une épigramme de Grégoire de Nazianze [σελ. 793-796]
11. ΗΛΙΑ Δ. ΜΟΥΤΣΟΥΛΑ, Δέκατον πέμπτον Διεθνὲς Συνέδριον Πατρολογικῶν Μελετῶν [σελ. 797-800]
12. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ [σελ. 801-828]
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [σελ. 829]
14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOMOY ΕΤΟΥΣ 2007 [σελ. 831-832]