ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

       Τό περιοδικό "ΕΚΚΛΗΣΙΑ", Ἐπίσημο Δελτίο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἄρχισε νά ἐκδίδεται τήν 1η Ἰουνίου 1923. Πάντως ἡ σκέψη γιά τήν ἔκδοση εἶχε ἤδη ὡριμάσει ἀπό τό 1914, ὅπως φαίνεται καί ἀπό τό «Σχέδιον Καταστατικοῦ Νόμου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Τήν πρωτοβουλία τῆς ἐκδόσεως ἀνέλαβε ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Χρυσόστομος Α΄(Παπαδόπουλος), ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπισημάνει τό σχετικό κενό. Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ ἀναφέρει ὅτι στήν "ΕΚΚΛΗΣΙΑ" θά δημοσιεύονται πράξεις, ἀποφάσεις καί ἐγκύκλιοι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τά ἐπίσημα γράμματα πού ἀνταλλάσσονται μέ τίς ἄλλες Ἐκκλησίες, Νόμοι καί Διατάγματα πού ἔχουν σχέση μέ τήν Ἐκκλησία , οἱ προκηρύξεις τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, Μονῶν καί Ναῶν.

       Τό Δελτίο "ΕΚΚΛΗΣΙΑ" ἐκδίδεται ἀνελλιπῶς ἀπό τό 1923, ἄν ἐξαιρέσουμε τή σύντομη ἀναστολή τῆς ἐκδόσεώς της ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 1942 ἕως τόν Φεβρουάριο τοῦ 1944 (περίοδος Κατοχῆς) καί τή μή τακτική κυκλοφορία του κατά τά ἔτη 1945 καί 1946. Ὁ μελετητής τῶν παλαιοτέρων τόμων τοῦ περιοδικοῦ ἔχει μπροστά του ἕνα πανόραμα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας καί ζωῆς τῶν τελευταίων 85 ἐτῶν στήν Ἑλλάδα καί στήν Οἰκουμενική Ὀρθοδοξία.

       Τά γραφεῖα τοῦ περιοδικοῦ "ΕΚΚΛΗΣΙΑ" στεγάσθηκαν ἀπό τό 1923 μέχρι τό 1969 στό κτήριο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἁγίας Φιλοθέης, στήν Ἀθήνα. Ἀπό τό 1969 μέχρι σήμερα τό περιοδικό ἑδρεύει στό Συνοδικό Μέγαρο, Ἰωάννου Γενναδίου 14, 11521 Ἀθήνα (τηλ. 210-7272253).

       Στό περιοδικό ἀρθρογράφησαν κατά τή διάρκεια τῶν 86 ἐτῶν τῆς πορείας του διακεκριμένες προσωπικότητες τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Θεολογικῆς καί Νομικῆς Ἐπιστήμης, τῆς λογοτεχνίας καί τῆς δημοσιογραφίας. Κατά καιρούς δημοσιεύθηκαν ἐνδιαφέροντα ἀφιερώματα καί πραγματοποιήθηκαν ἔκτακτες ἐκδόσεις γιά συγκεκριμένο θέμα, ὅπως ἡ ἔκτακτη ἔκδοση τοῦ 1957 γιά τή συμπλήρωση 100 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμηση τοῦ λογίου Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων.

       Τό περιοδικό "ΕΚΚΛΗΣΙΑ" εἶναι ἰδιοκτησία τοῦ Κλάδου Ἐκδόσεων τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καί Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία εἶναι ἁρμόδια καί γιά τήν ἔκδοση τῶν περιοδικῶν "ΘΕΟΛΟΓΙΑ" καί "ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ". Ἐκδίδεται προνοίᾳ τοῦ ἐκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. Κατά καιρούς ἐξεδίδετο ὡς δεκαπενθήμερο ἔντυπο, ὅμως ἀπό τό 1998 ἔχει καθιερωθεῖ ἡ μηνιαία ἔκδοσή του. Κυκλοφοροῦν, δηλαδή, 11 τεύχη ἐτησίως, ὅπου τό τεῦχος Αὐγούστου-Σεπτεμβρίου καλύπτει τήν ἐπικαιρότητα δύο μηνῶν. Ἡ παλαιότερη ἐκ τῶν μονίμων στηλῶν τοῦ περιοδικοῦ εἶναι ἐκείνη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Χρονικῶν, ἡ ὁποία ἀπό τήν 1-1-2009 ἔχει ἐμπλουτισθεῖ καί διευρυνθεῖ μέ τήν προσθήκη τῆς στήλης τῶν Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν εἰδήσεων.


Το περιοδικό σήμερα

       Με την ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. υπό του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου τέθηκε το θέμα της έτι περαιτέρω βελτιώσεως και αναβαθμίσεως και των τριών περιοδικών του Κλάδου Εκδόσεων, "Εκκλησία", "Θεολογία" και "Εφημέριος".

       Στην Συνεδρία της 18ης Δεκεμβρίου 2008, της Ε.Δ. της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος συζητήθηκε το θέμα και κατόπιν εισηγήσεως των: Αρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Μισιακούλη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου και κ. Αλεξάνδρου Κατσιάρα, Ειδικού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου περί θεμάτων Επικοινωνίας και Παιδείας, αποφασίσθηκε για το περιοδικό "Εκκλησία" να δημοσιεύονται οι Συνοδικές Αποφάσεις, οι Εισηγήσεις των Ιεραρχών στην Ι.Σ.Ι., η επίσημη Αλληλογραφία της Δ.Ι.Σ. και του Μακαριωτάτου Προέδρου αυτής, τα κυριώτερα Χρονικά που αφορούν στις Συνοδικές Επιτροπές, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, στις Ιερές Μητροπόλεις, στον Διορθόδοξο, Διαχριστιανικό και Διαθρησκειακό χώρο, και τέλος οι Κανονιστικές Αποφάσεις της Δ.Ι.Σ..

       Κατά την αυτή Συνεδρία αποφασίσθηκε, η ανανέωση της εμφάνισης του περιοδικού "Εκκλησία", που υλοποιήθηκε από το τεύχος 11 - Δεκέμβριος 2009. Στα πλαίσια αυτής της απόφασης, έγινε αναμόρφωση των γραμματοσειρών και των περιθωρίων των κειμένων για την ευκολότερη ανάγνωσή του και επιλέχθηκαν τρεις διαφορετικοί τύποι γραμμάτων, προς διάκριση των αντιστοίχων ενοτήτων του περιοδικού: Επίσημα Κείμενα, Κανονισμοί και Αποφάσεις, και Εκκλησιαστικά Χρονικά.