"ΕΚΚΛΗΣΙΑ"
Επίσημον Δελτίον της Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδος