Ἐκδίδεται μὲ τὴν πρόνοια
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου


ΕΚΔΟΤΗΣ: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος Μισιακούλης.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: -

Ἰδιοκτησία τοῦ Κλάδου Ἐκδόσεων
τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καὶ Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τό περιοδικό ἑδρεύει στό Συνοδικό Μέγαρο,
Ἰωάννου Γενναδίου 14, 11521 Ἀθήνα (τηλ. 210-7272253).