ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Διεύθυνση: Ἰασίου 1, 11521 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. Γραμματείας: 210-7272253
ΦΑΞ: 210-7272251
email: periodika@ecclesia.gr