Διατελέσαντες Διευθυντές

Διευθυντές τοῦ περιοδικοῦ διετέλεσαν: Πρῶτος ὁ Γρηγόριος Παπαμιχαήλ, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπό τίς 1.6.1923 ὼς τίς 15.2.1939 καί ἀπό τόν Ἰανουάριο 1945 ὼς τόν θάνατό του (25.1.1956). Κατά τή διακοπή τῆς θητείας του τήν εὐθύνη τοῦ περιοδικοῦ εἶχαν ὁ Ἀρχιμανδρίτης καί μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος Κοτσώνης (1939-1941) καί ὁ Παν. Τσάκωνας. Στή συνέχεια ἀνέλαβε τή διεύθυνση ὁ λογοτέχνης Θεοδόσιος Σπεράντζας ἀπό τό 1956 ἕως τό 1968. Τόν διαδέχθηκε ( 1968-1982) ὁ Κωνσταντῖνος Μπόνης, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Ἀκαδημαϊκός. Τή σκυτάλη παρέλαβε ὁ Εὐάγγελος Θεοδώρου, Ὁμότιμος σήμερα Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος εἶχε τή διεύθυνση ὼς τό τέλος τοῦ 2008.

1923-1939/1956, Γρηγόριος Παπαμιχαήλ
1956-1968, Θεοδόσιος Σπεράντσας
1968-1982, Κωνσταντίνος Μπόνης
1982-2008, Εὐάγγελος Θεοδώρου